Rektorat, 07.05.2018

Održan seminar o postupanju u slučaju neakademskog ponašanja studenataSeminar o postupanju u slučaju neakademskog ponašanja studenata koji je danas Univerzitet Crne Gore realizovao sa Savjetom Evrope dio je projekta „Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju“. To je kazala, na otvaranju seminara, rukovodilac  Centra za studije i kontrolu kvaliteta Univerziteta Crne Gore doc. dr Sanja Peković.

„Cilj ovog seminara je jačanje akademskog integriteta. Na ovu temu danas govore eskperti  u oblasti visokog obrazovanja Klemen Miklavič, i to na na temu Izazovi i mogućnosti u rješavanju neetičkog ponašanja studenata i Thomas Lancaster, na temu Sprečavanje plagijata i razvijanje kulture akademske čestitosti među studentskom populacijom“, kazala je Peković.

Miloš Bošković, iz kancelarije Savjeta Evrope, kazao je da postoje dva osnovna cilja projekta, u okviru kojeg se organizuje seminar. Prvi cilj podrazumijeva pomoć viokoškolskim institucijama da poboljšaju svoje etičke standarde, izradu Zakona akademskog integriteta, koja je u toku, kao i izradu smjernica za visokoobrazovne institucije u suočavanju sa ovom pojavom. Drugi cilj je, pojasnio je Bošković, jačanje primjene međunarodnih standarda na ovom polju u visokoobrazovnim institucijama.

„U suočavanju sa plagijarizmom važan je društveni kontekst“, naveo je predavač Miklavič i istakao da je neophodan rad na svim nivoima, počev od državnog nivoa, univerzitetskog i na kraju nivoa studentskih organizacija i asocijacija.

„Holistički i kontekstualni pristup je neophodan ne samo na polju ovog problema, već uopšte, na polju visokog obrazovanja, jer ono ne znači samo put do diplome, već i izgradnju ličnosti, integriteta, umrežavanja sa drugima u zemlji i van nje“, kazao je Miklavič.

Miklavič je u posljednje tri godine angažovan za pružanje tehničke ekspertize za razvoj Nacionalnog kvalifikacijskog okvira u Kraljevini Saudijskoj Arabiji i kao konsultant u Škotskoj kvalifikacionoj agenciji. Radio je i za Savjet Evrope, a učesnik je i brojnih EU projekata u oblasti visokog obrazovanja.

Dr Tomas Lankaster, prodekan za kompjuterske i digitalne tehnologije na Univerzitetu Staffordshire u Ujedinjenom Kraljevstvu, kazao je da mnogi studenti ne znaju šta znači plagijarizam.

„Potrebno je da im neko pokaže gdje griješe kada se pozivaju na tuđi rad, kako da ga koriste, citiraju i slično“, objasnio je Lankaster ukazujući da priča o plagijarizmu nije samo hvatanje krivca na djelu već da ona ima svoju edukativnu stranu. 

Dr. Lankaster je završio doktorske studije 2003. godine na kojima se bavio metodama upotrebe kompjuterskog softvera kako bi se otkrili plagijati i od tada se bavi istraživanjima na teme studentskog prevarnog ponašanja na ispitima.

Predavanju su prisustvovali studenti, magistranti i doktorandi.