Rektorat, 14.05.2018

Dnevnik putovanja školskog broda "Jadran"Školski brod „Jadran“ isplovio je 5. maja u podne za Maltu, sa planom da tokom 8 dana plovidbe obuči 47 studenata uz pomoć profesora i saradnika Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore. 

Dnevnik školskog krstarenja "Plovidba 2018“, na ruti Tivat-La Valletta (Malta)-Kotor, od 5. do 13. maja 2018. godine, dostupan je na linkovima u nastavku.

Dan 1: Izvještaj sa školskog broda Jadran 

Dan 2: Izvještaj sa školskog broda Jadran  

Dan 3: Izvještaj sa školskog broda Jadran

Dan 4: Izvještaj sa školskog broda Jadran

Dan 5: Izvještaj sa školskog broda Jadran

Dan 6: Izvještaj sa školskog broda Jadran

Dan 7: Izvještaj sa školskog broda Jadran

Najava uplovljavanja

Dan 8: Povratak u Kotor

 

Foto priča