Rektorat, 11.05.2018

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucošaUpravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je na danas održanoj sjednici utvrdio predlog odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija za studjsku 2018/19, koji predviđa 3501 mjesto za brucoše na budžetu.

Ovaj predlog, zasnovan na predlogu Senata,  biće dostavljen na dalje razmataranje Ministarstvu prosvjete o čemu će konačnu odluku donijeti Vlada Crne Gore.                                                                                                                         

Predloženi broj studenata je u okviru prošlogodišnjeg predloga za upis i u skladu je sa licencom Ministarstva prosvjete.

„Prilikom utvrđivanja predloga broja studenata vodilo se računa o standardima kvaliteta nastave, broju nastavnog osoblja, materijalnoj osnovi za realizaciju pojedinačnog studijskog programa, kao i o adekvatnom odnosu broja studenata i nastavnog osoblja. Takođe, sagledane su i potrebe tržišta rada za pojedinim obrazovnim profilima, kroz sprovedenu analizu tržišnih i društvenih zahtjeva, u odnosu na Strategiju visokog obrazovanja u Crnoj Gori“, kazao je predsjednik Upravnog odbora prof. dr Duško Bjelica.

Upravni odbor je na današnjoj sjednici, između ostalog, izabrao i dekana Metalurško-tehnološkog fakulteta(MTF) i direktora Istorijskog instituta.

Za dekana Metalurško-tehnološkog fakulteta izabrana je dr Mira Vukčević, redovna profesorica i dosadašnja dekanica tog fakulteta, za mandatni period 2018-2021, dok je za direktora Istorijskog instituta  izabran Radoslav Raspopović, naučni savjetnik i dosadašnji vršilac funkcije direktora tog instituta, za mandatni period 2018-2021.

 

Predlog odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija za studjsku 2018/19, dostupan je na linku.

Foto: Iz arhive