Rektorat, 28.05.2018

Razgovarano o saradnji sa poljskim Univerzitetom u PiliRektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić sastao se danas sa rektorom poljskog Univerziteta u Pili, Donatom Mjerzejevskijem (Donat Mierzejewski). Na sastanku je razgovarano o oblicima saradnje ove dvije visokoobrazovne institucije, koja je počela kroz Erasmus+ program, u januaru, 2018. godine.

Dosadašnja saradnja, kako je ukazano na sastanku, bila je na polju mašinstva, ekonomije i stranih jezika. Rektor Nikolić je pokazao spremnost Univerziteta Crne Gore da proširi dosadašnju saradnju na polju razmjene znanja, stručnog kadra, studenata, kao i na polju zajedničkih naučnih istraživanja, i u oblasti medicine.

„Univerzitet Crne Gore ima harmonizovane studijske programe sa evropskim univerzitetima, i kroz veliki broj ugovora o saradnji i programe razmjene, podstiče i omogućava mobilnost unutar Evropskog prostora visokog obrazovanja, kako među studentima, tako i među nastavnicima i nenastavnim osobljem. Istovremeno, nastojimo da intenziviramo naučna istraživanja u svim naučnim disciplinama, i to prvobitno kroz realizaciju brojnih naučnih projekata“, kazao je Nikolić predstavljajući poljskoj delegaciji Univerzitet Crne Gore.

Sastanku rektora danas su prisustvovale i prorektorice prof. dr Irena Orović i prof. dr Đurđica Perović, dok su u poljskoj delegaciji bili prof. dr Paweł Dahlke, koordinator za Erasmus program Klaudia Michalak, šefica rektorskog kabineta Joanna Kryza i PR Univerziteta Aleksandra Fabiszak.