Rektorat, 01.06.2018

Rektor UCG na naučnoj konferenciji o Procesu Zapadnog Balkana u RimuRektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić učestvovao je na IV Zajedničkoj naučnoj konferenciji o Procesu Zapadnog Balkana, poznatog i kao Berlinski proces, koji je okupio visoke predstavnike Evropskog prostora obrazovanja i rektore evropskih i univerziteta regiona.

Proces Zapadnog Balkana - zajednička je inicijativa 13 evropskih zemalja i Evropske komisije. Proces podržava napore integrisanja regije u Evropsku uniju, podstiče regionalnu saradnju i između ostalog obuhvata područje saradnje u obrazovanju, nauci (istraživanje i inovacija) i međusobni dijalog.

Konferencija koja je trajala od 30. maja do 1. juna bila je usmjerena na dvije teme: Pametan rast na Zapadnom Balkanu i Konvergencija, kohezija i saradnja u Jugoistočnoj Evropi.

„Smart growth ili pametan rast treba razumjeti kao ekonomski rast i društveni prosperitet koji se bazira na znanju, edukaciji, istraživanju i inovacijama. Na konferenciji u Rimu su se mogle čuti preporuke za uvezivanje svih ovih komponenata, sa jedne strane sa tržištem rada, a sa druge sa privrednim rastom podstaknutim inovacijama, uzimajući u obzir posebne uslove na Zapadnom Balkanu“, objasnio je rektor Nikolić.

Prva tema je usmjerena na izradu "Akcijskog plana Zapadnog Balkana za pametan rast" u skladu sa zaključcima sa prošlogodišnje konferencije u Parizu koji su kasnije usvojeni od strane šefova država i vlada i izraženi u Deklaraciji Četvrog sastanka predstavnika Zapadnog Balkana, prošle godine, u Trstu. Za ovu priliku, internacionalna grupa eksperata je pripremila nacrt koji je bio tema rasprave u Rimu.

Druga tema je usmjerena na formulisanje skupa preporuka za postizanje konvergencije između Jugoistočne Evrope i Evropske unije, odnosno za razvoj mehanizama za podršku koheziji i održivoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi. Preporuke će biti razmatrane na V sastanku šefova država i vlada Zapadnog Balkana koji će se održati 10. jula 2018, u Londonu, u Velikoj Britaniji.

Poljska se ove godine pridružila Procesu Zapadnog Balkana i predsjedavaće do 2019. godine.