Rektorat, 22.06.2018

Rektor i predsjednik Upravnog odbora na proširenoj rektorskoj konferenciji BiHRektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić i predsjednik Upravnog odbora UCG prof. dr Duško Bjelica učestvuju na proširenoj Rektorskoj konferenciji Bosne i Hercegovine koja se održava na Sveučilištu u Mostaru, 21. i 22. juna.

Po pozivu predsjedavajućeg Konferencije, rektora mostarskog Sveučilišta prof. dr Zorana Tomića, pozvani su i predstavnik rektorske konferencije Univerziteta Hrvatske i Univerziteta Crne Gore, da zajedno sa državnim univerzitetima iz Bosne i Hercegovine razmotre mogućnosti proširivanja međusobne saradnje.

“Sinergija svih aktera na regionalnom nivou otvara prilike za osnaživanje institucija visokog obrazovanja kroz zajedničko korišćenje resursa te proširivanje potencijala obrazovnog i naučnoistraživačkog iskustva na regionalnom nivou”, kazao je rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić.

On je ocijenio da je rektorska konferencija u Mostaru važan kamen temeljac za vizualizaciju budućih smjernica regionalne saradnje u kojoj obrazovanje i nauka imaju veću šansu za rezultate koji će odgovoriti na potrebe modernog društva.