Rektorat, 03.07.2018

Održan seminar o ulozi obezbjeđivanja kvaliteta u jačanju akademskog integritetaSeminar „Uloga obezbjeđivanja kvaliteta u jačanju akademskog integriteta“ je održan u Kolašinu, 27. i 28. juna. Na otvaranju seminara govorila je direktorka Centra za studije i kontrolu kvaliteta Univerziteta Crne Gore Sanja Peković, šefica programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici Angela Longo i Miloš Bošković, koordinator projekta u obrazovanju, pri Programskoj kancelariji  Savjeta Evrope u Podgorici.

Među ekspertima predavačima su bili Dominik Schuh, koordinator projekta "Akademski integritet" na Univerzitetu Johannes Gutenberg u Mainzu, u Njemačkoj, Stamenka Uvalić-Trumbić, viši savjetnik za međunarodne poslove u Savjetu za akreditaciju visokog obrazovanja CHEA, Tim P. Burton, bivši član Agencije za kontrolu kvaliteta u visokom obrazovanju Ujedinjenog kraljevstva, sa Univerziteta u Hullu i  Fenneke Blom, koordinatorka mreže za integritet u istraživanju Holandije (NRIN).

Seminaru je prisustvovalo oko 35 predstavnika akademskog osoblja, administrativnog osoblja i studenata. Učesnici seminara su imali prilike da se upoznaju sa globalnim trendovima i novim izazovima na polju obezbjeđenja i unapređenja  sistema kvaliteta, sa posebnim osvrtom na ulogu sistema kvaliteta u borbi protiv korupcije i jačanju integriteta u visokom obrazovanju. Razgovarano je i o obezbjeđivanju akademskih standarda kroz definisanje, otkrivanje i kažnjavanje neprihvatljive akademske prakse, a ukazano je i na značaj partnerskog rada u  promovisanju i omogućavanju dobre akademske prakse, jačanju integriteta u istraživanju i prednostima umrežavanja.

Dvodnevni seminar završen je panel dikusijom, pod nazivom  ͈Kako podsticati kulturu kvaliteta na institucionalnom nivou koristeći međunarodno uporedive glavne indikatore djelovanja (evropski standardi i smjernice).

Seminar je realizovan je u okviru programa  “Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju”, finansiranog od strane Savjeta Evrope i Evropske Komisije.