Rektorat, 27.08.2018

Značajan uspjeh Univerziteta Crne Gore na ovogodišnjem pozivu za projekte ERASMUS+  Značajan uspjeh Univerziteta Crne Gore na ovogodišnjem pozivu za projekte ERASMUS+   

Univerzitet Crne Gore je ove godine zabilježio značajan uspjeh u pogledu prihvaćenih aplikacija predatih na poziv u okviru Programa ERASMUS+, Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju. Za finansiranje je izabrano ukupno šest projekata, od kojih je u jednom UCG koordinator projekta, dok u ostalima učestvuje kao partner.

Od 874 aplikacije koje su ušle u proces ocjenjivanja, 147 je odobreno za finansiranje, od čega 16 za region Zapadnog Balkana, što  govori o izuzetno visokoj konkurenciji i uspjehu Univerziteta. Za Univerzitet Crne Gore ovogodišnji rezultat je značajan pomak u odnosu na prošlu godinu kada UCG nije imao nijedan koordinatorski projekat, a kao partner je bio uključen u svega jedan projekat.

Projekti koji će se realizovati na Univerzitetu Crne Gore u naredne tri godine su:

  1. Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania – good practice paradigm (Reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji - primjer dobre prakse), u kojem je koordinator cijelog projekta Rektorat Univerziteta Crne Gore.
  2. Harmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture (Harmonizacija i inoviranje studijskog programa doktorskih studija za unapređenje zdravlja biljaka i održivu poljoprivredu), u kojem je partner ustanova UCG – Biotehnički fakultet.
  3. Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders (Jačanje nastavnih planova i programa magistarskih studija upravljanja vodenim resursima za visokoobrazovne institucije Zapadnog Balkana i zainteresovane strane), u kojem je partner ustanova UCG – Građevinski fakultet).
  4. Enhancing and Validating service related competences in Versatile learning environments in Western BAlkan Universities (Jačanje i provjera kompetencija vezanih za posao u raznolikim okruženjima učenja na univerzitetima Zapadnog Balkana), u kojem je partner ustanova UCG –Mašinski fakultet.
  5. Keep Educating Yourself (Nastavite da se obrazujete), u kojem je partner ustanova UCG – Filozofski fakultet.
  6. Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (Unapređenje bezbjednosti saobraćaja u zemljama Zapadnog Balkana kroz inoviranje nastavnog plana i programa i razvoj osnovnih i magistarskih studija), u kojem je partner ustanova UCG – Mašinski fakultet.

Rektorat Univerziteta Crne Gore je koordinator projekta „Reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji, primjer dobre prakse - MARDS. Projekat se finansira sa ukupno 873,120.00 eura, a realizuje se u saradnji sa 16 partnera, (5 iz zemalja EU, 5 iz Crne Gore i 6 iz Albanije).

Cilj projekta MARDS je rješavanje jednog od najizraženijih problema u crnogorskom i albanskom prostoru visokog obrazovanja - doktorskih studija, koje će ovaj projekat pokušati reformisati na bazi Salzburških principa i najnovijih preporuka Evropske unije. Kao pilot primjer uspostaviće se dvije zajedničke doktorske škole sa sjedištem na Univerzitetu Crne Gore.

Projekat će preispitati postojeće nacionalne politike/standarde za doktorske studije,  kompatibilnost sa EU praksama i predložiti novi model doktorskih studija u dvije zemlje prilagođen stečenim iskustvima proteklih decenija i sadašnijim potrebama. Predložiće održivu metodu finansiranja doktorskih studija u dvije zemlje na nacionalnim nivoima.

Dodatno će se uspostaviti saradnja sa EU centrima u procesu doktorskog obrazovanja, što će podrazumijevati mobilnost studenata i nastavnika. Opremiće se laboratorije, ostala infrastruktura, itd.