Rektorat, 17.09.2018

Profesor Milutinović o pozicioniranju univerziteta na međunarodnoj sceniNajavljujući današnje predavanje prof. dr Veljka Milutinovića o pozicioniranju univerziteta na međunarodnoj sceni, rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić kazao je da je  UCG intenzivno započeo aktivnosti na izradi razvojne strategije Univerziteta za narednih pet godina.

„Jedan od najvažnijih strateških ciljeva jeste uspješno pozicioniranje našeg univerziteta u regionu i svijetu, čemu može značajno doprinijeti uspostavljanje različitih oblika saradnje sa našom naučnom i profesionalnom dijasporom“, istakao je rektor Nikolić.

Profesora Milutunovića najavio je kao jednog od najistaknutijih članova naučne dijaspore  sa kojom Univerzitet aktivno nastoji da proširi saradnju.

„Već smo započeli pregovore sa jednim brojem naučnika i profesionalaca koji vode porijeklo iz Crne Gore“, kazao je rektor Nikolić ukazujući da oni mogu naći svoje mjesto kroz rad na UCG ili kroz uspostavljanje saradnje sa fakultetima ili kompanijama sa kojih dolaze i realizaciju  zajedničkih naučno-istraživačkih projekata. 

Profesora Milutinovića je predstavio kao eksperta čija je primarna oblast arhitektura računara i projektovanje infrastrukture za poslovanje na Internetu, autora 30 knjiga vodećih svjetskih izdavača, od kojeg su za tri knjige na engleskom jeziku predgovore pisali nobelovci  Kenneth Wilson, Leon Cooper i Bob Richardson. Pojedine knjige su korišćene ili se koriste na univerzitetima u SAD-u i Evropi.

Šangajska lista i Vebometriks bili su tema predavanja profesora Milutinovića, kojem su  prisustvovali članovi rektorskog kolegijuma, dekani i profesori Univerziteta Crne Gore. 

„Dok Šangajsku listu zanimaju isključivo naučni rezulati, Vebometriks je baziran i na vidljivosti naučnih radova. Isti algoritam koji se koristi za vidljivost internet stranica, koristi se  i za Vebometriks“, objasnio je profesor Milutinović.

Na Vebometriks plasman može uticati uvezanost ili linkovanje sa sajtovima koji imaju milionsku posjećenost. To, prije svega, zavisi i od predstavnika Univerziteta koji tokom plasiranja svog rada, ili predavanja na prestižnim univerzitetama, u abtsraktu ili najavama na onlajn stranicama navode, pored jedinice Univerziteta i ime Univerziteta sa kojeg dolaze, uz obavezno postavljanje linka.

Kada je riječ o Šangajskoj listi, kao ključne kriterijume profesor Milutinović navodi veličinu Univerziteta, odnosno broj naučnih radova po pojedincu, broj nobelovaca ili dobitnika Fildsove medalje koji su pohađali univerzitet ili rade na njemu, citiranost na Tomson Rojters listi ili u časopisima sa SCI liste.

„Zašto je važno biti na listama. Studenti će lakše nalaziti posao u inotranstvu, profesori će lakše dobijati EU projekte, univerzitet može naplatiti stranim studentima školarine, i na kraju, kada svi imaju veći prihod i država će imati dobiti“, objasnio je Milutinović.

On je govorio i o motivaciji naučnika kroz omogućavanja finansijskih nagrada za doprinos ugledu univerziteta, potom bržeg napredovanja mladih naučnika na univerzitetu ili medijskog popularisanja njihovih radova.

„Nadu treba polagati u nove generacije“, zaključio je Milutinović i dodao da kroz strateško planiranje i postupne korake sa vizijom o budućnosti benefite takvog pristupa mogu uživati generacije koje dolaze.