Rektorat, 10.10.2018

OSI studenti oslobođeni naknada u 2018/19. studijskoj godiniOSI studenti oslobođeni naknada u 2018/19. studijskoj godini

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore donio je odluku kojom će studenti koji su osobe sa invaliditetom biti oslobođeni plaćanja naknade za studiranje u studijskoj 2018/2019. godini.

„Na svim studijskim  programima i nivoima studija Univerziteta Crne Gore ima ukupno 62 studenata koji imaju status osoba sa invaliditetom. Odluku smo donijeli na osnovu zahtjeva Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i Udruženja hendikepiranih „Srce Mojkovac“,  a na osnovu Zakona o visokom obrazovanju“, kazao je predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica, po završetku sjednice.

On je dodao da je Upravni odbor UCG  danas odobrio zaključenje memoranduma UCG i Ministarstva nauke o saradnji u oblasti jačanja istraživačkih kapaciteta kroz realizaciju stipendija za doktorska istraživanja u Crnoj Gori. Zaključenje ovog memoranduma odobreno je na predlog rektora UCG prof. dr Danila Nikolića,

Na sjednici je danas izmijenjen i dopunjen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na većini organizacionih jedinica UCG, a u skladu sa Odlukom UO o načinu organizovanja bibliotečke djelatnosti na UCG. 

Foto: Iz arhive