Rektorat, 18.10.2018

Konkurs za tri nagrade CANU-a za mlade stvaraoce u oblasti nauke i umjetnosti 

CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI

r a s p i s u j e

K O N K U R S

za dodjelu tri nagrade iz Fonda CANU

Nagrada se dodjeljuje mladim stvaraocima do 35 godina starosti (navršenih do dana zaključenja Konkursa) za postignute rezultate u oblasti nauke i umjetnosti.

Kandidate za Nagradu mogu predlagati: odjeljenja CANU, visokoškolske ustanove, umjetničke akademije, naučni instituti i druge naučne ustanove, tri naučna radnika ili umjetnika.

Predlagač može predložiti najviše onoliko kandidata koliko je Konkursom predviđeno nagrada.

Pismeni predlozi za nagrade mladim stvaraocima moraju sadržati ocjenu naučnog i umjetničkog rada i bio-bibliografske podatke za svakog predloženog kandidata.

Predlozi za nagrade dostavljaju se u roku od 30 dana od dana raspisivanja Konkursa na adresu: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Ulica Rista Stijovića br. 5, Podgorica.

Tekst oglasa je objavljen u dnevnom listu Pobjeda 16. oktobra 2018. godine.

Informacija je dostupna i na linku http://www.canu.me/vijesti/konkurs-za-dodjelu-tri-nagrade-iz-fonda-canu