Rektorat, 22.11.2018

Uputstvo za navođenje afilijacije i povećanje vidljivosti Univerziteta Crne GoreX

Univerzitet Crne Gore kreirao je Uputstvo za navođenje afilijacije i povećanje vidljivosti Univerziteta Crne Gore.

Cilj ovog Uputstva je bliže uređenje načina navođenja afilijacije Univerziteta Crne Gore u okviru naučnih radova, korišćenje akademskih e-mail adresa za službene korespondencije na Univerzitetu Crne Gore, kao i web sajta za projekte, konferencije i časopise, koji se implementiraju, organizuju ili uređuju na Univerzitetu Crne Gore.

Svrha pridržavanja ovog uputstva je povećanje vidljivosti naučno-istraživačkih i drugih akademskih aktivnosti na Univerzitetu Crne Gore, pa se zaposleni na Univerzitetu Crne Gore, akademsko osoblje, saradnici i istraživači angažovani po bilo kom osnovu, upućuju da se prilikom pripreme naučnih publikacija, naučnih projekata i drugih aktivnosti pridržavaju ovog uputstva, datog u prilogu.

Dokumenti