Rektorat, 07.12.2018

Skupština Evropske studentske unije - najveći studentski događaj organizovan u Crnoj GoriIzvor: Saopštenje Studentskog parlamenta UCG,  Skupština Evropske studenstke unije 25.11 - 1.12. 2018.

Skupština Evropske studentske unije najveći je studentski događaj organizovan u Crnoj Gori i kruna dosadašnjeg četrnaestogodišnjeg rada krovne organizacije studenata Univerziteta Crne Gore, poručeno je sa svečanog otvaranja 75. Skupštine Evropske studentske unije koja je održana u hotelu ''Palas''.

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore bio je domaćin studentskim liderima iz 39 država Evrope, koji zastupaju interese 20 miliona budućih akademskih građana u svojim državama.

"Mladi su najvažniji kapital Crne Gore, i Vlada svakog dana na unutrašnjem planu radi na poboljšanju uslova studiranja, boljem kvalitetu visokog obrazovanja i njegovom usaglašavanju sa potrebama tržišta, što posljedično treba da oveća zaposlenost mladih i obrazovanih ljudi, i potvrdi da se obrazovanje cijeni, a znanje isplati", kazao je ministar sporta u Vladi Crne Gore Nikola Janović svečano otvarajući događaj.

Na otvaranju su pored ministra Janovića govorili: predsjednik Opštine Budva, gdin Dragan Krapović, predsjednik Evropske studentske unije, gdin Adam Gajek i predsjednik Organizacionog odbora, gđa Sara Arianna Serhatlić.

Svečanom otvaranju pored navedenih zvaničnika, prisustvovali su uprava Univerziteta Crne Gore – rektor prof.dr Danilo Nikolić sa prorektorima prof.dr Đurđicom Perović i prof. dr Natašom Kostić, predsjednik Upravnog odbora prof. dr Duško Bjelica, ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović, te direktori direktorata u ministarstvu prosvjete, sporta i rada i socijalnog staranja – Mubera Kurpejović, Nenad Koprivica i Edina Dešić.

Predsjednica Organizacionog odbora Sara Arianna Serhatlić istakla je da organizacija ovog događaja predstavlja naročitu čast, ali i odgovornost pred kolegama iz Evrope. Navela je i da živimo u vremenu kada znanje ima sve važniju ulogu u rješavanju problema u svijetu, kada tehnologija obećava nevjerovatne mogućnosti, kada globalne sile oblikuju naš život i rad, kada se tradicionalna intelektualna polja mijenjaju, a kada očekivanja i zahtjevi javnosti rastu. Samo kvalitetnim obrazovanjem, vjeruje, možemo suštinski savladati sve izazove i ostvariti ciljeve i viziju mladih ljudi.

Zajedno s našim kooorganizatorima – Evropskom studentskom unijom, vjerujemo da smo tim - i to ne samo u osnovnom smislu te riječi, već više u smislu: "Zajedno možemo više". To je upravo ono što želimo da se dogodi narednih nekoliko dana tokom zajedničkog rada u Budvi. Obrazovanje je jezgo našeg društva i ljudskih bića. Svakoj osobi,  obrazovanje daje priliku za boljim zaposlenjem i veliki broj životnih mogućnosti. Tokom seminara ''Prevazilaženje izazova u visokom obrazovanju'' studenti će diskutovati o važnim temama, kao što su nova struktura i razvoj u okviru Bologna Follow up grupe, politike socijalne dimezije, borba protiv diskriminacije, kao i ostale značajne teme koje se tiču visokog obrazovanja na evopskom nivou. U vremenu kada su studenti cijele Evrope suočeni sa  smanjenjem budžeta na evropskom prostoru visokog obrazovanja  i porastom populizma visokog obrazovanja; mi - studenti - moramo zajedno djelovati i doprinijeti boljoj budućnosti u Evropi,  kazala je Serhatlić.

Ministar Janović kazao je da događaj u Petrovcu ''potvrda snage mladih da se, bez obzira odakle potiču i kakve ih različitosti prate, solidarno i snažno ujedine oko zajedničkog cilja''.

Potreba omladine za boljim sjutra inspirativna je ne samo vama, nego i cijeloj društvenoj zajednici, upravo zbog snage koja motiviše mlade ljude da odlučno idu u susret prosperitetu i budućnosti. Podsjetiću da se težnja za promjenama kroz glas studenata izražavala na ulicama i fakultetima od Tokija i Los Anđelesa, preko tadašnje Jugoslavije, do Berlina, Čikaga, Pariza... Istorija nas, dakle, uči –  da su upravo studenti pokretači promjena, i da one svoj odraz zadobijaju kod svih generacija. Zemlje ujedinjene u sistemu vrijednosti Evropske unije, i one koje teže članstvu, među kojima je Crna Gora, posvećeno su stvarale i pospješivale dijalog sa mladima. Jedan od takvih primjera je i Evropska studentska unija, čiji ste članovi, kazao je Janović obraćajući se prisutnima na svečanom otvaranju.

Janović je istakao da je Evropska studentska unija ''istim glasom 39 država članica i 20 miliona studenata – postala nosilac borbe za bolje uslove obrazovanja, zapošljavanja i unapređenje studentskog standarda'', uz očekivanje da će ''u najbližoj budućnosti dostići očekivanja koja je postavila pred sebe''.

                                                             

Predsjednik Evropske studentske unije Adam Gajek svoje obraćanje počeo je na našem jeziku....

''U ime Evropske studentske unije i svih naših članica, zahvaljujem na  gostoprimstvu.  Takođe mi se sviđa vaš jezik koji se lako može naučiti!

Nakon toga prvi čovjek krovne evropske studentske asoscijacije istakao je da je važno da studenti budu nosioci svih procesa, sa posebnim fokusom na Bolonjski proces kao ključni element u visokom obrazovanju. Zahvalio se i Studentskom parlamentu UCG na snažnom doprinosu i radu u okviru krovne organizacije studenata evropskog kontinenta.

'Biti izvan EU, kao mala i relativno mlada zemlja s ograničenim sredstvima za visoko obrazovanje, ne olakšava Crnoj Gori usvajanje Bolonjske reforme, niti olakšava održavanje koraka sa sa zemljama koje su u procesu reformi. ESU predstavlja sve članove, a kao što cijenimo pristupačnost za studente, takođe, zalažemo se za pravičan tretman svih zemalja u politikama visokog obrazovanja. Saradnja lokalnih aktera, aktivnosti u evropskim mrežama i iskustvo koje stičemo jedni od drugih, korisni su ne samo za vase, nego i za bilo koju članicu unije. U najkraćem, vjerujem da smo svi razgovarali o problemu, svjesni takođe, i implikacija. Vrijeme je da se fokusiramo na rješenja'', kazao je Gajek.

Predsjednik Opštine Budva Dragan Krapović kazao je da studenti imaju snagu da utiču na budućnost kontinenta i svijeta.

Sada ste u najuzbudljivijim godinama. To su godine kada stičete većinu fundamentalnih znanja. Ali ono što je najvažnije - sada ste u godinama koje će oblikovati vaše razmišljanje i vašu ličnost. Hoćete li postati naučnik koji će otkriti novi lijek? Ili novi univerzum? Hoćete li postati poznati pisac ili muzičar? Ili ćete biti donosilac važnih političkih odluka? Sve zavisi od naše sposobnosti, kao društva, da stvorimo najbolje univerzitete. Univerzitet ne znači samo "steći sertifikat ili diplomu". Ne smijemo da umanjimo temeljnu ulogu univerziteta. Najbolji univerziteti su vrhunske kuće znanja. Ali i oni su ti koji pružaju životne mogućnosti. Univerziteti su ti koji vam donose profesionalni i lični uspjeh. Univerziteti su čvorište šansi. Samo takvi univerziteti su istinska podrška vašem razvoju i podrška razvoju naših zajednica.  Dragi članovi Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, ponosan sam što ste preuzeli ovaj zahtjevan zadatak – da budete jedna od najmlađih članica ESU koja je bila domaćin centralnog godišnjeg događaja te organizacije. Dali ste crnogorskim kolegama priliku za internacionalizaciju i to je dragocjen dar. Ona donosi otvoren um našem društvu. A promjena razmišljanja je ono što našem društvu najviše treba, kazao je Krapović poručujući da je Opština Budva ponosna što je domaćin ovog studentskog događaja.

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore (SPUCG) dobio je priliku da, nakon samo dvije godine članstva, kao rijetko koja nacionalna unija studenata ranije, organizuje 75. zasijedanje Skupštine Evropske studentske unije (ESU) i dvodnevni seminar pod nazivom „Suočavanje sa izazovima u visokom obrazovanju. Ovaj događaj predstavlja najveći studentski događaj u Evropi, koji za cilj ima unaprijeđenje zaštite i skretanje pažnje na afirmaciju studentskih prava, a koji će  našoj zemlji okupiti preko 120 predstavnika nacionalnih studentskih unija. Tokom dvodnevnog seminara, zajedno sa predstavnicima crnogorskih visokoobrazovnih institucija i nadležnih državnih organa, studenti su razgovarali o izazovima sa kojima se evropska zajednica suočava u oblasti visokog obrazovanja.