Rektorat, 09.02.2019

Izjava prorektorice za nastavu prof. dr Đurđice Perović povodom početka nastave na Univerzitetu Crne GoreX

 

 

 

Ljetnji semestar na najstarijoj visokoškolskoj instituciji, Univerzitetu Crne Gore počinje u ponedjeljak 11. februara, a završava se 26. maja 2019. godine, kada počinju rokovi za redovne i popravne ispite. 

Nastavu pohađa 16772 aktivna studenta, na svim nivoima studija. Broj studijskih programa je 271, od čega 116 na osnovnim, 72 na magistarskim i 26 programa na doktorskim studijama. 

Već druga godina osnovnih studija organizuje se po reformisanom studijskom programu, akreditovanom 2017. godine.

U nastavni proces uključeno je 424 profesora  i  161 saradnik u radnom odnosu na UCG, kao i 42 profesora i 17 saradnika, koji su honorarno angažovani. 

Raspored nastave koja će se realizovati u narednih 15 sedmica istaknut je na sajtovima organizacionih jedinica.

Uspješno je okončan januarski ispitni rok.

Univerzitet Crne Gore kontinuirano radi na unapređenju nastavnog procesa radom na dokumentima, kao što su svobuhvatna strategija i uvođenja novih pravila studiranja u kojima aktivno učešće imaju sve organizacione jedinice i predstavnici studenata UCG, koji svojim sugestijama doprinose unapređenju kvaliteta.

Koristim priliku da studentima, koji su u centru naše pažnje poželim uspješan predstojeći semestar, a kolegama da svojim znanjima i kompetecijama nastave da doprinose stvaranju kvalitetnih kadrova. 

Prof. dr Đurđica Perović