Rektorat, 10.04.2019

SPUCG obilježio Dan studenataSAOPŠTENJE  SPUCG 4. april 2019.

 

Studenti Crne Gore 4. aprila proslavljaju Dan studenata

Tim povodom upriličen je sastanak predstavnika Studentskog parlamenta UCG i predsjednika Vlade Crne Gore. Sastanku su prisustvovali i ministri prosvjete Damir Šehović, nauke Sanja Damjanović, kao i ministar sporta i mladih Nikola Janović.
Sastanak nije imao samo svečani, već i radni karakter, a uz rezime ostvarenog u proteklom periodu što je rezultat kontinuiranog rada SPUCG, razgovaralo se i o budućim aktivnostima koje će voditi boljem položaju studenata u našoj državi.

Predstavnici izabrani od strane studenata koji su im ukazali povjerenje da zastupaju njihove interese, već na početku rada ovog saziva, novembra prošle godine, istakli su prioritete krovne organizacije studenata UCG.

Naime, samo dva mjeseca nakon početka rada novog saziva, predstavnici SPUCG  su u januaru uočili i iznijeli probleme, koje u saradnji sa nadležnim institucijama kontinuirano pratimo i rješavamo. Tada smo se obratili Ministarstvu prosvjete i Rektoratu.

 

ISTICANJE PROBLEMA 

Prije svega smo istakli da ulaganje u visoko obrazovanje treba da bude jedan od osnovnih ciljeva resornog ministarstva, da je potrebno da se više ulaže u infrastrukturu, da je neophodna adaptacija zgrade tehničkih fakulteta, adaptacija fakulteta i izgradanja sale u Nikšiću, otvaranje Univerzitetskog kompleksa za tri umjetnička fakulteta na Cetinju, dodatno ulaganje u računarske sale, osavremenjavanje prostorija u kojima rade studenti, laboratorija, računarskih sala itd. Takođe istakli smo da novi model studija mora da bude dosljedno implementiran ukoliko se žele postići efekti poboljšanja kvaliteta studiranja, osvrnuvši se prije svega na praktičnu nastavu. Osim ovih, naveli smo i potrebu da se upodobi zakonski okvir sa novim modelom studija, kao i da se u samom Zakonu o visokom obrazovanju unesu i izvrše određene izmjene i dopune, koje bi poboljšale status studenata.

Više puta smo isticali da je vrijeme da se nađe adekvatno rješenje kako bi se hiperprodukciji diploma stalo na put, te pružili servisi podrške studentima prilikom njihovog izlaska na tržište rada, da je neophodno uvodjenje prijemnog ispita, kao i rangiranje univerziteta.

Od 20. januara, pa do danas, a i u nastavku našeg djelovanja, traje i trajaće naše zalaganje da se ovi problemi riješe. U međuvremenu smo  komunicirali sa nadležnima i tražili razloge zbog kojih su nastali ovi problemi i konkretna rješenja za njih. Postoji brojna dokumentacija koja svjedoči da nismo sjeđeli skrštenih ruku kada su ovi problemi u pitanju i da smo imali sluha za prepreke i probleme koje imaju naše kolege, a i mi sami u toku studiranja.

Takođe, i kada je u pitanju Zakon o mladima, zalagali smo se da se omladinski servisi kao podrška mladima, a ujedno i studentima, formiraju na univerzitetskim jedinicama.

 

ZAKLJUČCI SA SASTANKA

-Ministarstvo prosvjete će zajedno sa Vladom, Rektoratom i ostalim nadležnim institucijama, započeti razgovore oko pronalaženja održivog rješenja nove kreditne linije od 50.000.000 eura za ulaganje u visoko obrazovanje. Takođe je istaknuto da će prioritetni infrastrukturni problem biti obuhvaćeni kapitalnim budžetom, i da će se sa rješavanjem istih krenuti odmah i bez odlaganja.
-Usaglasili smo se da će se model stručnog osposobljavanja postepeno ukidati i zamijeniti boljim modelom kojim će studenti steći stručno znanje, koje bi se usvajalo tokom studiranja, te da će se sredstva korišćena za ovaj program preusmjeriti Univerzitetu Crne Gore i tako se stvarati uslovi za praktičnu nastavu.
-Ministarstvo prosvjete je preuzelo obavezu da se sto prije izvrši rangiranje ustanova visokog obrazovanja, da bi se stalo na kraj hiperprodukciji diploma imujući u vidu brojku od nekolilo hiljada studenata koji diplomu stiču na ustanovama čiji kvalitet je upitan.  Dobili smo informaciju da je već oformljena radna grupa koja će se baviti tom problematikom.
-Eksterna matura će biti mnogo rigoroznija, a univerzitetske jedinice će ukoliko uvide da je to neophodno, imati pravo uvođenja prijemnog ispita koji već postoji na nekoliko fakulteta. 
- Započeće se relizacija stručnih praksi u okviru javnog sektora.
-SPUCG će predložiti izmjene zakona za koje smo već dobili saglasnost Ministarstva, a koje će se odnositi prije svega na polaganje ispita u cjelosti u septembarskom ispitnom roku.

Ovo su samo neke aktivnosti koje se tiču studentske populacije koje smo imali u prethodnom periodu.

SPUCG ŽELI DA BUDE ISKLJUČIVO SERVIS STUDENATA

Izvinjavamo se, ako mi koje ste izabrali možda nismo bili glasni kao neki kojima nijeste ukazali svoje povjerenje. I izvinjavamo se što smo mi koji radimo, uočavamo i rješavamo probleme, ne reklamiramo sebe u medijima kao oni koji ne rade ništa. Uostalom, vremena za priču i to onu bez pokrića imaju upravo oni koji svoje vrijeme troše ponajviše na to.

SPUCG želi da bude isključivo servis studenata, da se bori za njih i njihova prava, te da i sebe, ali i studente zaštiti od manipulacija i zloupotreba u dnevnopolitičke svrhe. 

SPUCG takođe zeli da ukoliko nešto nije vezano za studentska pitanja, da slobodu svakom studentu da samostalno odluči da li u nekim procesima treba ili ne treba da učestvuje, smatrajući svakog od kolega dovoljno zrelim da takav izbor sam napravi.

Uvijek želimo da kroz nadležne institucije i saradnju rješavamo problem, dijalogom, uočavanjem problema, traženjem rješenja za iste. 

 

REZULTATI RADA SPUCG

- Organizacija najvećeg studenstkog događaja u istoriji Crne Gore "Skupština Evropske studentske unije" gdje je učešće uzelo 39 država.
- Novi Studentski dom u Podgorici.
- rekonstrukcija starih studentskih domova u Podgorici.
- Izgradnja Sportskog i kulturnog centra UCG.
- Novi studentski dom u Nikšiću.
- Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.
- Stručna praksa kao obavezni dio studijskog programa i to u obimu od 25% ukupne strukture studijskog programa.
- Besplatno obrazovanje na prva dva nivoa studija - osnovne i master studije.
- Povećanje procenta ucešća studenata u svim nadležnim tijelima iz oblasti visokog obrazovanja - sa 15% na 20%.
- Uvođenje septembarskog roka kao redovnog ispitnog roka.
- Mogućnost polaganja svih predmeta u avgustovskom ispitnom roku.
- Mogućnost prijave neprijavljenog I nepoloženog jedinog preostalog ispita iz završne godine osnovnih studija za polaganje u dodatnom ispitnom roku prije početka nove studijske godine.
- Unapređenje pravila studija - ukidanje uslovljenosti za izlazak na završni ispit, ukidanje uslovljenosti prijave ispita,  kumulativno sakupljanje bodova tokom semestra.
- Aktivna uloga u procesu usvajanja zakona o visokom obrazovanju, zakona o sportu, zakona o mladima, kao i svih drugih pravnih akata iz oblasti visokog obrazovanja kao jedina zakonom prepoznata studentska institucija.
-Formiranje studentskih sportskih društava na svim organizacionim jedinicima UCG, povećanje brojnosti i razvoja sporta u svim univerzitetskim centrima.
- Organizacija brojnih sportskih I kulturnih, humanitarnih i edukativnih događaja na nivou UCG, kao i na nivou organizacionih jedinica.
- Sajam zaposljavanja studenata -svake godine preko 500 mladih zaposli se posredstvom ovog projekta.
- Dan otvorenih vrata UCG - prilika za upoznavanje brucoša sa svim mogućnostima visokog obrazovanja.


I mi smo studenti svjesni da nijesu svi problemi riješeni, a da su neki u procesu rješavanja, te da ima još dosta prostora za unapređenje stanja u oblasti visokog obrazovanja. Ipak, odgovorno tvrdimo da smo se posvećeno i temeljno bavili svakim pojedinačnim problemom, zahtjevom ili inicijativom studenata koja se odnosila na poštovanje zakonskih i podzakonskih propisa, ali i njihovo unapređenje za dobrobit naših koleginica i kolega. To ćemo nastaviti da činimo I u narednom periodu. 

Poštovane i drage kolege, srećan Vam Dan studenata, uz poziv da ga zajedno proslavimo, i ove i svih narednih godina.