Rektorat, 24.04.2019

Četvrti rektorski forum Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana održan na Univerzitetu Crne GoreFOTO GALERIJA

Na četvrtom rektorskom forumu Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana, čiji je domaćin Univerzitet Crne Gore, rektor UCG prof. dr Danilo Nikolić poželio je dobrodošlicu rektorima i predstavnicima  30 univerziteta regiona.

„Sinergetskim djelovanjem i kumulativnim zalaganjem čelnih ljudi univerziteta Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana, efikasnije ćemo zastupati zajedničke interese, promovisati razvojne prioritete i naučne inicijative i osigurati konkurentan pristup međunarodnim projektnim fondovima i referentnim akademskim institucijama“, poručio je rektor Nikolić.

On je istakao da su do sada rektori regiona konstatovali da postoje brojne mogućnosti za unapređenje međunarodne saradnje i razvojne perspektive regiona, te da je sada došlo vrijeme da sa konkretnih predloga pređu na još  konkretnija djela.

„Sada je mnogo važnije da zajedničke ideje prenesemo u naše amfitetatre, laboratorije, inkubatore, da mobilišemo multidisciplinarne i multiistraživačke timove, da radimo na otvorenom pristupu znanja i informacijama, odnosno kreiranju zajedničkih naučnih baza i istraživačke infrastrukture“, kazao je Nikolić.

On je poručio da se sa strateškog djelovanja treba fokusirati na operativno djelovanje i ostvarivanje ciljeva i rezultata, rukovodeći se liderskom odgovornošću. 

Rektor Univerziteta u Ljubljani, prof. dr Igor Papič, kao predsjedavajući IV foruma, pozdravio je sve rektore, pozvao ih na proslavu 100 godina postojanja Univerziteta i najavio da će sljedeći rektorski forum biti u Ljubljani, četvrtog decembra.

Na ovom forumu usvojen je Poslovnik o radu Rektorskog foruma univerziteta Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana, a koji su potpisali Akademski međuinstitucionalni sporazum o saradnji.

Između ostalog, ovaj poslovnik definiše i zajedničke ciljeve koji se tiču razvoja visokog obrazovanja na regionalnom nivou, područja nauke i umjetnosti, istraživanja i transfera znanja,  kao i definisanog plana jačanja akademskog integriteta.

Na forumu su tokom diskusije na ove iste teme iznijeti i zajednički zaključci sa prethodnog III rektorskog foruma kao i zajednički zaključci o daljem djelovanju.

Bilo je riječi i o Berlinskom procesu, čiji je cilj da se podrži mirna, stabilna i demokratska budućnost Zapadnog Balkana i unaprijedi regionalna saradnja i evrointegracije regiona, u okviru kojeg će krajem maja 2019. godine, u Londonu, biti organizovana V konferencija.

Uoči proslave 45 godina Univerziteta Crne Gore, rektori i predstavnici svih 30 univerziteta regiona su u znak dobre buduće saradnje sa Univerzitetom zasadili po maslinu u univerzitetskom kampusu.

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/cetvrti-rektorski-forum-jugoistocne-evrope-i-zapadnog-balkana-odrzan-na-ucg

 

Image

Broj posjeta : 971