Rektorat, 25.04.2019

Svečano promovisani doktori nauka i najbolji studenti Univerziteta Crne Gore 2018/19.FOTO GALERIJA

Povodom Dana Univerziteta Crne Gore i proslave jubileja - 45 godina postojanja, na Univerzitetu Crne Gore promovisano je 16 doktora nauka, uručene su plakete za pet studenata koji su osnovne studije u akademskoj 2018/19. završili sa najboljim uspjehom.

Univerzitetu Crne Gore svečano je uručen i Sertifikat o akademskom integritetu koji je izdao Međunarodni institut za istraživanje i akciju u oblasti akademskog integriteta i plagijata u visokom obrazovanju (IRAFPA) koji radi u sastavu Univerziteta u Ženevi.

Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić izrazio je zadovoljstvo povodom obilježavanja četiri i po decenije nastavno-obrazovnog, naučnoistraživačkog i kulturno-umjetničkog stvaralaštva Univerziteta Crne Gore i osvrnuo se na značajne pomake i konkretne uspjehe UCG u protekloj godini.

„Povodom obilježavanja 45 godina Univerziteta smo zasadili novih 45 sadnica u našem kamupsu, od čega, 25 maslinovih stabala su simbolično usadili rektori univerziteta Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana u znak prijateljstva i želje za dugom i uspješnom saradnjom između naših Univerziteta“, kazao je Nikolić.

U svom izlaganju, rektor Nikolić se osvrnuo na protekle aktivnosti koje su dovele do povećanja vidljivosti i uporedivosti Univerziteta Crne Gore u okviru Evropskog prostora visokog obrazovanja i Evropskog istraživačkog prostora.

On je najavio da će se i u ovoj godini nastaviti sa zapaženim rezultatima i konkretnim aktivnostima na jačanju internacionalizacije, konkurentnosti, izvrsnosti i integriteta naučnoistraživačkog stvaralaštva, kao i na unapređenju razvojnih potencijala univerzitetskog kadra i studentske populacije.

„Na to nas obavezuje uloga koju ova, s ponosom ističemo, najstarija visokoškolska ustanova ima u crnogorskom društvu, ali i generacije mladih ljudi koji su nam ukazali povjerenje, i svoje obrazovanje i usavršavanje vezali za nas“, dodao je rektor Nikolić.

Rukovodilac Centra za doktorske studije prof. dr Predrag Miranović je izrazio zadovoljstvo što Centar za doktorske studije, Univerzitet Crne Gore i Ministarstvo nauke dijele istu viziju, odnosno pružanje perspektive stalnog usavršavanja studentima doktorskih studija.

„Naši doktorandi, i tokom studija i nakon studija su naši aktivni istraživači koji ne samo što suštinski doprinose pozicioniranju državnog univerziteta već u izvjesnoj mjeri daju doprinos rješavanju nekih aktuelnih problema. Mladi doktorandi i studenti doktorskih studija, naši saradnici, motor su razvoja državnog Univerziteta“, kazao je Miranović.

Svečanosti Univerziteta Crne Gore prisustvovali su i rektori univerziteta iz regiona: Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Banjoj Luci, Univerziteta u Mostaru, Univerziteta u Zenici, Univerziteta u Zagrebu, Univerziteta u Prištini "Hasan Priština", Univerziteta "Kadri Zeka", Univerziteta u Ljubljani, Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Novom Pazaru.

 Promovisani doktori i studenti

Među promovisanim doktorima nauka su Fitim (Sami) Arifi, sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Ivana Bošković, sa Prirodno-matematičkog fakulteta, Anđela Draganić, sa Elektrotehničkog fakulteta, Sidita Duli, sa Elektrotehničkog fakulteta, Bojana Femić-Radosavović, sa Ekonomskog fakulteta, Bahri Gjinovci, sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Maslor (Hasan) Gjonbalaj, sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Bogić Gligorović, sa Prirodno-matematičkog fakulteta, Sonja Ivanović, sa Prirodno-matematičkog fakulteta, Halit Maloku, sa Medicinskog fakulteta, Jovana Marojević, sa Filozofskog fakulteta, Nina Serdar, sa Građevinskog fakulteta, Jelena Stjepčević, sa Pomorskog fakulteta Kotor, Uglješa Urošević, sa Elektrotehničkog fakulteta, Snežana Vujošević, sa Elektrotehničkog fakulteta i Olivera Živković, sa Ekonomskog fakulteta.

Nagrađeni studenti sa uručenom plaketom Univerziteta Crne Gore, za završene osnovne studije sa najboljim uspjehom su Nebojša Bošković, Jelena Jovović, Anastasija Popović, Anđela Vlahović i Milica Zindović.

http://rtcg.me/vijesti/drustvo/238605/promovisani-doktori-nauka-i-najbolji-studenti-.html

https://portalanalitika.me/clanak/332667/svecanost-povodom-45-godina-postojanja-univerziteta-crne-gore

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/svecano-promovisani-doktori-nauka-i-najbolji-studenti-ucg

http://www.antenam.net/drustvo/118261-ucg-promovisano-16-doktora-nauka-i-najbolji-studenti

http://standard.co.me/index.php/drustvo/item/47369-svecano-promovisani-doktori-nauka-i-najbolji-studenti-univerziteta-crne-gore-2018-19

https://fosmedia.me/infos/drustvo/svecano-promovisani-doktori-nauka-i-najbolji-studenti-univerziteta-crne-gore-201819

https://volimpodgoricu.me/2019/04/25/svecano-promovisani-doktori-nauka-i-najbolji-studenti-univerziteta-crne-gore-2018-19-foto-video/

Image

Broj posjeta : 2393