Rektorat, 17.06.2019

Nagrade najboljima za poseban doprinos međunarodnom pozicioniranju UCGUpravni odbor Univerziteta Crne Gore danas je usvojio izmjene i dopune Pravilnika o postupku, uslovima vrednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih za poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore.

Predsjednik Upravnog odbora UCG prof. dr Duško Bjelica kazao je da je, na danas održanoj sjednici, Odbor donio i Odluku o naknadi za studiranje na Univerzitetu Crne Gore i drugim naknadama u vezi sa statusom studenata, administrativnim i drugim troškovima.

"Konstatovan je napredak kad je riječ o izmirenju duga po osnovu studiranja u prethodnom mjesecu, ali i zabrinjavajući dug po tom osnovu, kada je u pitanju realizacija naplate školarine na određenim univerzitetskim jedinicama za studente koji su obnovili godinu", kazao je profesor Bjelica. 

On je dodao da je izjašnjenje Filološkog fakulteta UCG na izvještaj Službe za unutrašnju reviziju proslijeđeno na dalji postupak Reviziji UCG, uz konstatacije za efikasnije i detaljnije izvještavanje po ovom pitanju. 

Između ostalog, na danas održanoj sjednici, usvojen je i predlog izmjena i dopuna Finansijskog plana UCG za 2019. godinu. Takođe, data je saglasnost za izmjene i dopune Plana javnih nabavki. 

Na predloženi cjenovnik roba i usluga Biotehničkog fakulteta, nakon datog mišljenja rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Danila Nikolića i Sektora za finansije UCG, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore dao je saglasnost.

Ovom odlukom se Biotehnički fakultet obavezuje da  izvrši tehničko sređivanje i sistematizovanje sadržine Cjenovnika u formu jedinstvenog akta, po pojedinim vrstama roba i usluga. 

Danas su usvojene i izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Građevinskom fakultetu, u skladu sa inicijativom Građevinskog fakulteta UCG.

 

https://portalanalitika.me/clanak/337408/nagrade-najboljima-za-poseban-doprinos-medunarodnom-pozicioniranju-ucg

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/243899/na-ovim-fakultetima-ima-najvise-mjesta-za-upis.html

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/na-ucg-maturante-ceka-3-466-besplatnih-indeksa-najvise-mjesta-na-ekonomskom-etf-pravnom

https://volimpodgoricu.me/2019/06/17/na-ovim-fakultetima-ima-najvise-mjesta-za-upis/

 

 

Image

Dokumenti

Broj posjeta : 1130