Rektorat, 30.07.2019

Za upis na magistarske studijske programe 606 mjesta na Univerzitetu Crne GoreZa upis na magistarske studijske programe 606 mjesta na Univerzitetu Crne Gore

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je na sjednici održanoj 11.07.2019. godine donio odluku o broju studenata za upis na postdiplomske magistarske studijske programe koje se realizuju na 18 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2019/20. godinu.

Ukupni predviđeni broj mjesta je 606. na ukupno 63 studijska programa koje organuzuje 18 organizacionih jedinica.

Konkurs će biti raspisan u drugoj polovini septembra, a upis kandidata će se vršiti u zadnjoj sedmici septembra.

Odluku dostavljamo na uvid u nastavku i u dokumentu u prilogu. 

Image

 

Na osnovu čl. 99 i 122ć Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list Crne Gore“, br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 03/19 i 17/19), člana 24 stav 1 tačka 15 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 13 stav 2 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama (Bilten UCG, br. 339/2015), Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, na predlog Senata Univerziteta Crne Gore i vijeća organizacionih jedinica, na sjednici od 11. jula 2019. godine, donio je

 

 

ODLUKU

O BROJU STUDENATA

ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE

UNIVERZITETA CRNE GORE

za studijsku 2019/20. godinu

 

Član 1

 

UTVRĐUJE SE broj studenata za upis na postdiplomske magistarske studijske programe koje se realizuju na organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2019/20. godinu:

 

ORGANIZACIONA JEDINICA/

STUDIJSKI PROGRAM

BROJ STUDENATA

ARHITEKTONSKI FAKULTET

20

Arhitektura

20

BIOTEHNIČKI FAKULTET

22

Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

10

Zaštita bilja

4

Ratarstvo i povrtarstvo

4

Stočarstvo

4

EKONOMSKI FAKULTET

50

Ekonomija

50

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

60

Energetika i automatika

20

Elektronika, telekomunikacije i računari

20

Primijenjeno računarstvo

20

FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI

10

Gluma

5

Produkcija

5

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI

8

Slikarstvo

2

Vajarstvo

2

Grafika

2

Grafički dizajn

2

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

50

Politikologija

10

Međunarodni odnosi

10

Socijalna politika i socijalni rad

10

Novinarstvo

10

Evropske studije

10

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

35

Fizička kultura

20

Fizičko vaspitanje djece

15

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

40

Turizam

20

Hotelijerstvo

20

FILOLOŠKI FAKULTET

44

Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti

10

Srpski jezik i južnoslovenske književnosti

10

Engleski jezik i književnost

10

Ruski jezik i književnost

4

Italijanski jezik i književnost

2

Francuski jezik i književnost

8

FILOZOFSKI FAKULTET

29

Sociologija

5

Pedagogija

5

Istorija

5

Geografija

5

Psihologija

5

Predškolsko vaspitanje

4

GRAĐEVINSKI FAKULTET

30

Konstruktivni smjer

10

Saobraćajni smjer

5

Smjer za menadžment i tehnologiju građenja

5

Hidrotehnički smjer

5

Smjer za geotehniku

5

MAŠINSKI FAKULTET

55

Mašinstvo

20

Drumski saobraćaj

15

Mehatronika

20

METALURŠKO - TEHNOLOŠKI FAKULTET

5

Metalurgija

2

Hemijska tehnologija

3

MUZIČKA AKADEMIJA

18

Opšta muzička pedagogija

3

Klavir

3

Duvački instrumenti

3

Gudački instrumenti

3

Gitara

3

Harmonika

3

POMORSKI FAKULTET KOTOR

20

Menadžment u pomorstvu

10

Pomorske nauke

10

PRAVNI FAKULTET

20

Krivično – pravni smjer

20

PRIRODNO - MATEMATIČKI FAKULTET

90

Matematika

10

Matematika i računarske nauke

10

Računarske nauke

20

Fizika

10

Biologija-ekologija

10

Nastava biologije

10

Zaštita životne sredine

10

Eksperimentalna biologija i biotehnologija

10

Ukupno:

606

 

Član 2

 

Visina školarine će se utvrditi posebnom odlukom Upravnog odbora, po predlogu vijeća organizacionih jedinica iz člana 1 ove odluke.

 

Član 3

 

Ovlašćuju se dekani organizacionih jedinica iz člana 1 ove odluke da raspišu  konkurs za upis na magistarske studije, saglasno ovoj odluci, zakonu, Statutu UCG i drugim opštim aktima UCG.

 

Član 4

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Image

 

Broj posjeta : 1201