Rektorat, 17.07.2019

Usvojena Strategija razvoja Univerziteta Crne Gore 2019-2024.Senat je na današnjoj sjednici usvojio prvu sveobuhvatnu Strategiju razvoja Univerziteta Crne Gore, kojom se definišu prioritetni pravci razvoja Univerziteta za period 2019-2024. godine.

Ovaj dokument rezultat je aktivnog učešća i stručnog doprinosa dekana fakulteta, direktora instituta, profesora, saradnika, studenata, alumnista, predstavnika naučne dijaspore, predstavnika privrednog i javnog sektora, uz intenzivne konsultacije sa renomiranim međunarodnim ekspertima.  

Strateški pravci razvoja definisani su u skladu sa dominantnom orijentacijom na pet prioritetnih oblasti: nastavni proces, nauka i istraživanje, međunarodna saradnja, Univerzitet i okruženje, i organizacija i resursi.

Prateći svjetske trendove u visokom obrazovanju i tržišnu dinamiku Univerzitet će kontinuirano osavremenjavati nastavne planove i programe kroz kreativnu i kvalitetnu interakciju studenata, saradnika i profesora. Ostajemo posvećeni i unapređenju znanja i vještina univerzitetskog kadra u cilju jačanja edukativno-pedagoških kapaciteta, naučno-stručnog potencijala i projektne konkurentnosti u domenu međunarodne saradnje. Sa posebnom pažnjom ćemo razvijati znanja i vještine naših studenata, u cilju njihovog bržeg zapošljavanja i realizacije perspektivnih karijera. Vodićemo računa o razvoju svih organizacionih jedinica i njihovom čvršćem povezivanju, o unaprijeđenju operativne efikasnosti, finansijskoj održivosti, udruživanju prostornih i kadrovskih kapaciteta, efikasnoj iskorištenosti naučne i stručne opreme, racionalizaciji poslovanja, povećanju konkurentnosti, stimulisanju projektnih aplikacija i razvoju interdisciplinarnih područja. U ostvarivanju svoje strateške uloge u društvu osnažićemo partnerski odnos sa privrednim subjektima i relevantnim javnim institucijama.

U skladu sa svojom dugogodišnjom i bogatom tradicijom Univerzitet će i u narednom periodu biti posvećen ostvarenju svoje misije i odgovornosti da stvara i širi znanje kroz izvrsnost u obrazovanju, nauci i stvaralaštvu, da unapređuje međunarodnu saradnju, da stvara uspješne i društveno odgovorne akademske građane i da promoviše demokratski i održivi razvoj crnogorskog društva i države.

Image

 

http://www.antenam.net/drustvo/126809-usvojena-strategija-razvoja-univerziteta-crne-gore-2019-2024

https://www.aktuelno.me/crna-gora/usvojena-strategija-razvoja-univerziteta-crne-gore-2019-2024/

https://fosmedia.me/infos/drustvo/usvojena-strategija-razvoja-univerziteta-crne-gore-2019-2024

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/247038/usvojena-stategija-razvoja-ucg.html

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/imenovana-komisija-utvrdice-je-li-rad-lakicevic-duranovic-plagijat

 

 

Broj posjeta : 838