Rektorat, 15.08.2019

Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosaX

Vlada Crne Gore je na sjednici od 11. jula 2019. godine, na osnovu člana 33 stav 3 Zakona o zaradama u javnom sektoru, donijela Odluku o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru.

U cilju realizacije navedene Odluke, kao i Zaključka Vlade br. 07-3038 od 11. jula 2019. godine rektor, kao starješina Univerziteta Crne Gore, je objavio javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore.

Na osnovu javnog poziva svi zaposleni u Rektoratu Univerziteta Crne Gore i akademsko osoblje sa akademskim zvanjem i lica sa naučnim zvanjem, koji imaju najmanje šest godina radnog staža od kojih posljednju godinu u javnom sektoru, a koji su zainteresovani za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine trebaju da do 30. avgusta 2019. godine podnesu rektoru zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa,

Takođe, javnim pozivom se pozivaju i svi zaposleni u organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore, izuzev akademskog osoblja sa akademskim zvanjem i lica sa naučnim zvanjem, da pod istim uslovima podnesu dekanu/direktoru zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa.

Pored javnog poziva, dostavljamo vam i Odluku o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru,Tablicu simulacije iznosa otpremnine po osnovu sporazumnog prestanka radnog odnosa, na primjeru selektovanih zvanja u javnom sektoru, kao i Obrazac zahtjeva koji će zaposleni podnosilti u cilju prijave za sporazumni prestanak radnog odnosa.

 

Image

Dokumenti

Broj posjeta : 3232