Rektorat, 10.09.2019

COST Info dan - program umrežavanja naučnih timova i podsticanja međunarodne naučne saradnje - 17.septembar 2019Ministarstvo nauke Crne Gore i COST asocijacija organizuju Info dan posvećen Programu Evropske saradnje u nauci i tehnologiji (European COoperation of Science and Technology - COST), 17.septembra 2019. u Podgorici, sa ciljem promocije ovog veoma značajnog Programa. Info dan će otvoriti dr Sanja Damjanović, ministarka nauke i dr Ronald de Bruin, direktor COST asocijacije.

Izuzetna važnost ovog Programa ogleda se u umrežavanju naučnih timova i podsticanju i jačanju međunarodne naučne saradnje. COST podržava umrežavanje istraživača kroz naučne i tehnološke mreže, koje su otvorene: za sve oblasti nauka (uključujući interdisciplinarne), za nove i originalne (inovativne) ideje, partnere (javne i privatne, velike i male) i istraživače u svim fazama karijere (mlade i starije istraživače). U COST programu, naučnici i istraživači imaju mogućnost da sami predlažu teme istraživanja. COST akcije predstavljaju odličnu šansu za razmjenu iskustava sa naučnicima širom svijeta i idealno mjesto za ulazak mladih istraživača u svijet nauke.

"Prosječna" COST akcija uključuje oko 25 zemalja, sa godišnjim budžetom oko 130.000 evra i traje četiri godine. COST ne finansira direktno istraživanja, već je budžet COST programa direktno usmjeren na troškove podrške i saradnje različitih institucija u jednoj COST akciji (projektu), kao što su troškovi organizacije radionica, trening škola, kratkoročnih naučnih posjeta i dr.

Trenutno naša zemlja učestvuje u 100 (od postojećih 248) tekućih COST akcija, a 45 je broj projekata koji su završeni a u kojima su učestvovali naši naučni timovi i istraživači.

Cjelokupni program info dana je na engleskom jeziku. U prilogu dostavljamo agendu događaja.

 

Pozivamo Vas da potvrdite učešće na Info danu najkasnije do 15. septembra 2019. godine putem e – mail adrese: milena.milonjic@mna.gov.me

Dokumenti

Broj posjeta : 239