Rektorat, 16.09.2019

Univerzitet Crne Gore produžio rok  za predaju dokumenata i upis za specijalističke studije za studijsku 2019/20. godinuUniverzitet Crne Gore je produžio  rok  za predaju dokumenata i upis za specijalističke studije za studijsku 2019/20. godinu i objaviće sjutra ispravku Konkursa za upis na specijalističke studije UCG u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori.  

Prijave na konkurs predaju se studentskim službama, od utorka, 17. septembra do subote, 21. septembra 2019. godine, do 12.00 sati. 

Upis kandidata izvršiće se 23. septembra 2019. godine, do 16.00 sati.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova.

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).

Visina naknade za studiranje za studente koji plaćaju troškove školovanja utvrđena je odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-209/3 od 5. septembra 2019. godine, koja je na prošlogodišnjem nivou.

Upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (dodatne informacije na www.ucg.ac.me).

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/49875-za-upis-na-magistarske-studijske-programe-606-mjesta-na-univerzitetu-crne-gore

http://www.antenam.net/drustvo/132986-ucg-produzio-rok-za-upis-za-specijalisticke-studije

https://www.cdm.me/drustvo/ucg-produzio-rok-za-predaju-dokumenata-i-upis-za-specijalisticke-studije/

https://portalanalitika.me/clanak/345589/produzen-rok-za-predaju-dokumenata-i-upis-za-specijalisticke-studije

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/252609/produzen-rok-za-upis-na-specijalisticke-studije.html

https://fosmedia.me/infos/drustvo/ucg-produzio-rok-za-upis-za-specijalisticke-studije

https://www.aktuelno.me/crna-gora/ucg-produzio-rok-za-upis-za-specijalisticke-studije/

 

Image

 

                                                                                                                                 

 

 

 

Broj posjeta : 5768