Rektorat, 08.10.2019

Počeli pregovori o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne GoreNa Univerzitetu Crne Gore održan je prvi konsultativni sastanak predstavnika Univerziteta Crne Gore, Sindikata Univerziteta i predstavnika Ministarstva prosvjete, kao početak pregovora o izmjeni Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore.

Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić kazao je da inicijativa Univerziteta Crne Gore, u pogledu izmjene Kolektivnog ugovora, ima za cilj da usaglasi koeficijente rada sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru, što bi, kako navodi, trebalo da rezultira povećanju zarada na Univerzitetu.

„Očekujemo da će se novim Kolektivnim ugovorom bolje i preciznije prepoznati kvalitet nastavnog rada, radno opterećenje i naučnoistraživački doprinos zaposlenih, odnosno da će najkvalitetniji i najvrijedniji ostvarivati i najveće zarade“, kazao je Rektor.

Sastanku su, ispred Univerziteta Crne Gore, pored rektora, prisustvovali još i predsjednik Upravnog odbora prof. dr Duško Bjelica i prorektorica prof. dr Irena Orović, ispred Ministarstva prosvjete generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović i načelnik Odjeljenja za normativno-pravne poslove Mijajlo Đurić, dok su ispred Sindikata Univerziteta Crne Gore sastanku prisustvovali predsjednik mr Vukašin Zogović i članovi Mirko Kneževć, Nikola Dožić i Radojka Ljepavić.

 

http://www.antenam.net/drustvo/135477-poceli-pregovori-o-izmjenama-i-dopunama-kolektivnog-ugovora-za-ucg

 

Image

Dokumenti

Broj posjeta : 1030