Rektorat, 13.10.2019

Univerzitet Crne Gore partner za sva rješenja u skladu sa važećim propisimaNa proširenom rektorskom kolegijumu, kojim je predsjedavao rektor Univerziteta prof. dr Danilo Nikolić, razmijenjena su i mišljenja na temu velikog broja zaostalih studenata na master studijama. Na kolegijumu su prisustvovali svi dekani i direktori univerzitetskih jedinica, pored članova rektorskog kolegijuma, prorektori prof. dr Irena Orović, prof. dr Đurđica Perović, prof. dr Nataša Kostić i prof. dr Boris Vukićević.

Sastanku su prisustvovali još i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta prof. dr Duško Bjelica i predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta Danilo Jelovac. 

Univerzitet Crne Gore  je vodio razgovore sa Ministarstvom prosvjete i na temu velikog broja zaostalih studenata na master studijama i saopštio da želi da bude kooperativan u skladu sa propisima.

Razgovori su tekli u više pravaca, ali usaglašeno je da se sve radi u skladu sa zakonom i važećim normama na Univerzitetu Crne Gore.

Međutim, takođe, rečeno je da ima prostora za rješenje situacije u kojoj se nalaze neaktivni studenti koji po zakonu trebaju, tj. moraju biti ispisani zbog protoka vremena u kojem nijesu regulisali svoj status.

Iz Ministarstva prosvjete, na njihovu inicijativu je rečeno da će se uključiti i pomoći u prevazilaženju nastale situacije  u skladu sa važećim propisima.

S tim u vezi, na Univerzitetu Crne Gore i u Studentskom parlamentu Crne Gore očekujemo akt Ministarstva prosvjete koji bi bio pretočen  u vidu postupajuće i obavezujuće odluke a u skladu sa zakonom, Statutom UCG i pravilima studiranja i kao takav dostavljen organima Univerziteta Crne Gore.

Inače,  redovna nastava na master studijama je otpočela 7. oktobra  za studijsku 2019/20 godinu.

Takođe, na kolegijumu su razmijenjena mišljenja po pitanju propusta u funkcionisanju pojedinih administrativnih službi na fakultetima što je dovelo do kašnjenja regulisanja statusa studenata postdiplomskih studija. Zaključeno je da Univerzitet Crne Gore u potpunosti primjenjuje Zakon o visokom obrazovanju, Statut Univerziteta Crne Gore i pravila studiranja na postdiplomskim studijama u regulisanju statusa studenata postdiplomskih studija. S obzirom da je najveći broj studenata postdiplomskih studija sa zaostalim master radom (30 ECTS kod većine fakulteta) upisao studije u periodu 2004 – 2017. godine, a u cilju povećanja efikasnosti studiranja na našem Univerzitetu, u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete i Studentskim parlamentom Univerziteta ćemo tražiti najoptimalnija rješenja i načine regulisanja statusa ovih studenata u narednom periodu. Iskazan je stav da treba učiniti napore u cilju poboljšanja funkcionisanja administrativnih službi na većini univerzitetskih jedinica.

 

Povezane vijesti:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/53986-dekani-i-direktori-univerzitetskih-jedinica-izrazili-zadovoljstvo-funkcionisanjem-univerziteta-crne-gore

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/53031-univerzitet-crne-gore-primjenjuje-propise-i-u-postupku-regulisanja-statusa-studenata

 

https://portalanalitika.me/clanak/348241/ucg-partner-smo-za-sva-rjesenja-u-skladu-sa-vazecim-propisima

http://rtcg.me/vijesti/drustvo/255582/ucg-za-saradnju-u-skladu-sa-propisima.html

https://www.cdm.me/drustvo/ima-prostora-za-rjesenje-situacije-u-kojoj-se-nalaze-neaktivni-studenti/

http://www.antenam.net/drustvo/136165-ucg-o-master-studijama-partner-smo-za-sva-rjesenja-u-skladu-sa-vazecim-propisima

 

 

Image
Broj posjeta : 1354