Rektorat, 17.10.2019

Slobode i odgovornosti univerziteta u modernom svijetuRektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić učestvuje u dvodnevnoj Godišnjoj međunarodnoj konferenciji organizacije Observatory  Magna Charta Universitatum, koja se održava na Univerzitetu McMaster u Kanadi, na temu sloboda i odgovornosti univerziteta, kroz prizmu glavnih načela dokumenta Magna Charta Universitatum.

Magna Charta Universitatum je dokument koji su u Bolonji 1988. godine potpisali rektori 388 univerziteta. Dokument sadrži načela akademske slobode i institucionalne autonomije, kao smjernica za dobro upravljanje univerzitetima u budućnosti. Kako bi mogli da zadovolje potrebe svijeta oko sebe, univerziteti moraju da budu moralno i intelektualno nezavisni od bilo kakvih političkih autoriteta i intelektualno nezavisni od političkih i privrednih centara moći. Institucionalna autonomija je preduslov za efiksano i efektivno djelovanje modernih univerziteta. U osnovi ovog dokumenta je ideja zajedničkih principa organizacije studija, nastave i istraživanja, u skladu sa viševjekovnom tradicijom koju su razvili najstariji univerziteti, kao i njihovo kontinuirano unapređenje.

Ova Konferencija je i prilika za uspostavljanje osnova buduće saradnje Univerziteta Crne Gore sa univerzitetima na globalnom nivou, pogotovo na polju organizacije studija, nastave i istraživanja.

Univerzitet Crne Gore je potpisnik Magna Charta Universitatum od avgusta 2017. godine, čime je postao član akademske zajednice koja broji preko 900 univerziteta sa pet kontinenata.

 

Image

 

 

 

 

Broj posjeta : 629