Rektorat, 22.10.2019

Pokrenut postupak za izbor direktora Instituta za biologiju mora i dekana Fakulteta likovnih umjetnosti UCGX

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je na danas održanoj sjednici donio odluke o pokretanju postupaka za izbor direktora Instituta za biologiju mora i dekana Fakulteta likovnih umjetnosti UCG, za mandatni period od 2020. do 2023. godine.

Konkurs za izbor dekana i direktora će biti objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore i u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori.

Prijave na konkurs se podnose 15 dana u roku od objavljivanja konkursa u dnevnom listu.

Na sjednici Upravnog odbora UCG su danas utvrđeni i rokovi za izborne radnje.

U proteklom mandatnom periodu, koji je počeo 2017. godine, a završiće se početkom  2020. godine,  na Institutu za biologiju mora, direktor je Mirko Đurović, dok je aktuelni dekan na Fakultetu likovnih umjetnosti Ratko Odalović, redovni profesor ovog fakulteta.

 

Image

 

Foto: Iz arhive

https://portalanalitika.me/clanak/348980/biraju-se-novi-direktor-instituta-za-biologiju-mora-i-dekan-flu

http://www.antenam.net/drustvo/137041-pokrenut-postupak-za-izbor-direktora-ibm-i-dekana-flu

 

Broj posjeta : 671