Rektorat, 24.10.2019

Analiza citiranosti naučnika Univerziteta Crne Gore prema Google Scholar-uX

Na Google Scholar listi ili Google znalcu, najvećem svjetskom veb pretraživaču naučnih radova, nalaze se 393 imena naučnika Univerziteta Crne Gore. 

Ovaj pretraživač, pod kompanijom Google, indeksira radove naučnika i svaki naučni rad  povezuje s publikacijama u kojima je već citiran, u bazi, za koju je 2018. godine procijenjeno, na osnovu naučno-metrijskih istraživača, da sadrži oko 389 milona dokumenata, uključujući članke, citate i patente, što ga čini najvećim pretraživačem u svijetu.

Kada je riječ o rangiranosti crnogorskih naučnika, na osnovu ovog pretraživača, odnosno na osnovu citiranosti naučnika od strane drugih kolega na svjetskom nivou, izdvajamo prvih deset naučnika po citiranosti, na Univerzitetu Crne Gore.

Na prvom mjestu je redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta UCG Nataša Raičević, sa 9.442 zabilježenih citata, čija je oblast djelovanja fizika elementarnih čestica.

Na drugom mjestu je bivši rektor Univerziteta Crne Gore i redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Ljubiša Stanković (sa 8.356 citata), koji je saradnik najveće tehničke profesionalne organizacije na svijetu za napredak tehnologije IEEE, član Academia Europaea i član CANU-a. Njegova oblast istraživanja su digitalna obrada signala, analiza vremenskih frekvencija signala, radarska obrada signala i slično.

Na trećem mjestu je predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore i redovni profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Duško Bjelica, sa 6.299 citata.  Naučni radovi profesora Bjelice se bave istraživanjima na polju sportskih nauka, kondicijske pripreme, fudbala, treninga, snage. Profesor Bjelica je drugoplasirani u svijetu po citiranosti u domenu sportskog treninga, a na šestom mjestu po citiranosti u fudbalu.

Na četvrtom mjestu je aktuelni dekan i vanredni profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje UCG Stevo Popović, sa 5.561 citatom. Njegova istraživanja su vezana za domen sportskih nauka. Profesor Bjelica i profesor Stevo Popović su u 2019. godini objavili rad u časopisu "Nature" koji ima 50 impakt faktor, što je prvo dostignuće ovog tipa na crnogorskim prostorima. 

Redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta (ETF) i član CANU-a Igor Đurović, čija je oblast istraživanja analiza vremenske frekvencije signala, statistička obrada signala, analiza i obrada signala, obrada slike, parametrijska i neparametrijska procjena, sa 4.526 citata je na petom mjestu.

Preostalih pet  mjesta pripadaju: redovnom profesoru ETF-a UCG Srđanu Stankoviću (4.313), redovnom profesoru na Biologiji Prirodno-matematičkog fakulteta UCG Vladimiru Pešiću (3.131), saradniku u nastavi Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje UCG Jovanu Gardaševiću (2.451), prorektorici Univerziteta Crne Gore, predsjednici Naučnog odbora i  vanrednoj profesorici ETF-a Ireni Orović (2.245), i redovnom profesoru ETF-a Milošu Dakoviću (1.712).

Značajan je doprinos i svih ostalih naučnika i istraživača Univerziteta Crne Gore koji su se našli visoko na listi Google Scholar pretraživača, a koji su dostupni na linku: https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=en&mauthors=ucg.ac.me&btnG=

Ovim putem, Univerzitet Crne Gore pozdravlja uspjeh kolega, podržava dalje napore i ujedno upućuje poziv mladim kolegama da svojim ličnim zalaganjem i radom, na ovaj način, vidljiv na globalnom nivou, doprinesu ugledu Univerziteta Crne Gore.  

 

https://portalanalitika.me/clanak/349183/analiza-citiranosti-naucnika-univerziteta-crne-gore-prema-google-scholar-u

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/256759/natasa-raicevic-najcitiraniji-profesor.html

http://www.antenam.net/drustvo/137263-na-google-scholar-listi-ili-google-znalcu-393-imena-naucnika-ucg

https://fosmedia.me/tehnologija/nauka/natasa-raicevic-najcitiraniji-profesor-ucg

http://standard.co.me/index.php/drustvo/item/61665-natasa-raicevic-najcitiraniji-profesor-ucg 

https://kodex.me/clanak/196578/natasa-raicevic-najcitiraniji-profesor-iz-crne-gore

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 2516