Rektorat, 25.10.2019

Univerzitet Crne Gore će, kao i do sada, raditi u skladu sa ZakonomX
Broj posjeta : 853