Rektorat, 28.10.2019

Senat Univerziteta Crne Gore odložio izjašnjenje o predmetu Alekse BečićaIzvještaj o autentičnosti rada magistarske teze Alekse Bečića Senat Univerziteta Crne Gore na današnjoj sjednici nije razmatrao.

Shodno prethodnoj Odluci Senata i postupanju Vijeća Ekonomskog fakulteta konačnu doluku će donijeti na jednoj od narednih sjednica.

 

Image

Broj posjeta : 808