Rektorat, 30.10.2019

UO UCG: Oslobođeni školarine studenti sa invaliditetom, na masteru FPN-a još 10 kandidataUpravni odbor Univerziteta Crne Gore je, na danas održanoj sjednici, usvojio  zahtjev za oslođanje  školarine dostavljen od Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica kazao je da se studenti sa invaliditetom, za koje je Udruženje dostavilo  spisak sa medicinskom dokumentacijom, oslobađaju plaćanja naknade za studiranje za studijsku 2019/20. godinu.

On je dodao da je danas, između ostalog, usvojen i Predlog Odluke o odobravanju dodatnog broja studenata za  master (postdiplomske) studije za studijsku 2019/20. godinu, na zahtjev Fakulteta političkih nauka, i to za 10 kandidata.

„Ovo povećanje je usvojeno u skladu sa licencom, za studijski program Međunarodni odnosi, a vodilo se, kako je naznačeno i Odlukom, računa da se povećanjem broja ne ugroze kriterijumi organizacije kvaliteta nastave“, kazao je predsjednik Bjelica.

Danas je, između ostalog, usvojen  i predlog Izmjena i dopuna Finansijskog plana i Plana javnih nabavki UCG za 2019. godinu; čiji sastavni dio čine inicijative organizacionih jedinica UCG (Elektrotehnički fakultet, Institut za biologiju mora, međunarodni projekat: „PH-ELIM”, međunarodni projekat: „TRANSAF”, Filološki fakultet, Rektorat).

 

https://www.antenam.net/drustvo/137939-oslobodjeni-skolarine-studenti-sa-invaliditetom-na-masteru-fpn-a-jos-10-kandidata

https://www.cdm.me/drustvo/oslobodeni-skolarine-studenti-sa-invaliditetom-na-masteru-fpn-a-jos-10-kandidata/

https://portalanalitika.me/clanak/349761/oslobodeni-skolarine-studenti-sa-invaliditetom-na-masteru-fpn-a-jos-10-kandidata

https://fosmedia.me/infos/drustvo/ucg-studenti-sa-invaliditetom-oslobodeni-skolarine-na-masteru-fpn-jos-10-kandidata

https://www.aktuelno.me/crna-gora/ucg-oslobodeni-skolarine-studenti-sa-invaliditetom/

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/257458/studenti-sa-invaliditetom-oslobodjeni-skolarine.html

https://www.in4s.net/studenti-sa-invaliditetom-oslobodjeni-skolarine/

 

 

Image

Dokumenti

Broj posjeta : 904