Rektorat, 08.11.2019

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje UCG domaćin proglašenja najboljeg sportiste Crne Gore u 2019. godiniX

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore biće i ove godine, tradicionalno, domaćin svečanosti proglašenja najboljeg sportiste Crne Gore u 2019. godini. Svečanost će biti održana u subotu, 21. decembra 2019. godine, u 11.00 sati.

Organizator ove manifestacije, koja se posljednjih 10 godina realizuje na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, jeste Udruženje sportskih novinara Crne Gore.

Osim najboljem sportisti Crne Gore, Udruženje će svečano dodijeliti nagrade i najboljem sportskom novinaru, dopisniku i mladom novinaru u 2019. godini.

U okviru svečanosti, kao i prethodnih godina, biće uručene diplome svršenim studentima Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, koji su okončali svoje studiranje u poslednjih pola godine.      

Manifestacija ima za cilj da podstakne sportski razvoj i takmičarski duh i na pravi način populariše sport u državi, što je u skladu i sa misijom Fakulteta.

Tim prije što ova visokoškolska institucija obrazuje ne samo generacije nastavnika, trenera, istraživača, već i sportskih novinara, te se posebna pažnja posvećuje zajedničkim aktivnostima sa Udruženjem sportskih novinara.

 

Medijske objave:

https://www.mladiniksica.me/proglasenje-najboljeg-sportiste-crne-gore-u-niksicu/

https://m.portalanalitika.me/clanak/350432/usncg-proglasenje-najboljih-21-decembra-u-niksicu

https://fosmedia.me/sport/ostali-sportovi/proglasenje-najboljih-sportista-21-decembra-u-niksicu 

 

Image

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 891