Rektorat, 27.11.2019

Imenovani članovi Komisije za poboljšanje stambenih potreba zaposlenih na Univerzitetu Crne GoreUpravni odbor Univerziteta Crne Gore je na danas održanoj sjednici imenovao Komisiju za dodjelu novčanih sredstava za poboljšanje uslova stanovanja i za rješavanje stambenih potreba zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore dodjelom novčanih sredstava (kredita).

U Komisiji su vanredni profesori Univerziteta Crne Gore prof. dr Saša Mujović sa Elektrotehničkog fakulteta, mr Bojan Martinović sa Muzičke akademije, dr Špiro Ivošević,  sa Pomorskog fakulteta Kotor, Nedeljko Latinović sa Biotehničkog fakulteta i docent Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore dr Dragan Krivokapić.  

Predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica kazao je da je Komisija formirana na predlog rektora Univerziteta prof. dr Danila Nikolića, a u skladu sa važećim Pravilnikom o rješavanju stambenih potreba zaposlenih na Univerzitetu Crne  Gore dodjelom novčanih sredstava i Pravilnikom o dodjeli novčanih sredstava za poboljšanje uslova stanovanja zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore.

Na predlog Vijeća Fakulteta likovnih umjetnosti, Upravni odbor je danas donio odluku kojom se osobe sa invaliditetom oslobađaju plaćanja naknade za studiranje za studijsku 2019/20. godinu.

Upravni odbor UCG se, između ostalog, danas upoznao i sa pregledom troškova Rektorata po osnovu međunarodnih projekata.

 

Image

 

Foto: Iz arhive

 

Medijske objave:

https://portalanalitika.me/clanak/352298/imenovani-clanovi-komisije-za-stambena-pitanja-zaposlenih-na-ucg

https://volimpodgoricu.me/2019/11/27/imenovani-clanovi-komisije-za-poboljsanje-stambenih-potreba-zaposlenih-na-univerzitetu-crne-gore/

https://www.mladiniksica.me/imenovani-clanovi-komisije-za-poboljsanje-stambenih-potreba-zaposlenih-na-univerzitetu-crne-gore/

 

Broj posjeta : 1002