Rektorat, 29.11.2019

Održan okrugli sto o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacijaFOTO GALERIJA

Okrugli sto na temu „Priznavanje inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanje kvalifikacija“, u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, održan je danas u Univezitetskom sportsko-kulturnom centru.

U ime Univerziteta Crne Gore prisutnima se obratila prorektorica za nastavu prof. dr Đurđica Perović i kazala da rješenja koja je nudio Zakon o priznavanju inostranih isprava nijesu na adekvatan način tretirala problematiku, te da je potreba za izmjenom ovog Zakona urgentna.

"Nova rješenja donose dopunu kriterijuma u dijelu obaveznog vrednovanja znanja, vještina, kompetencija ishoda učenja, uslova upisa, obima praktične nastave, kao i prava koje imaocu donosi diploma u državi u kojoj je izdata“, dodala je ona.

Što se tiče navedenih kriterijuma, kako govori, oni manje više postoje na fakultetima sa kojih pristižu zahtjevi za priznavanje diploma i u tom dijelu kompatibilni su sa onima koji važe u našem sistemu obrazovanja, tako da novi kriterijumi neće donijeti značajniji iskorak u sprječavanju problema na koje nailazimo.

Kako je navela, novina u članu 15a koje uključuje mišljenje eksperata, može dodatno cijeniti okolnosti uz princip rada da jednom donešeno mišljenje važi za sve naredne slučejeve tog studijskog programa. Takođe, rangiranje Univerziteta, kao dodatni kriterijum, značajno bi doprinio procesu priznavanja.

Kada je riječ o priznavanju srednjoškolskih diploma koje su u nadležnosti Resornog ministarstva, kako kaže, vjeruje da će se novim rješenjima Pravilnika o upisu u prvu godinu osnovnih studija donijeti kvalitetna rješenja u dijelu specificiranja obrazovnih profila koji su prohodni na konkretnim studijskim programima. Univerzitet Crne Gore će, najavila je, predložiti i uvođenje prijemnih ispita na pojedine fakultete, na kojima do sada nisu postojali.

„Što se tiče novih magistarskih studija, biće obavezan prijemni ispit, pa je i to jedan od mehanizama kvalitetne provjere stečenog znanja, što će Univerzitet Crne Gore dodatno regulisati internim aktima kada je u pitanju nastavak obrazovanja“, rekla je Perović.

Generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje Ministarstva prosvjete Mubera Kurpejović, kazala je da Crna Gora godinama poštuje i uvažava principe Lisabonske konvencije. Glavni cilj je, smatra ona, zaustaviti priliv loših diploma i usmjeriti mlade ljude da se opredijele za renomirane i tradicionalne ustanove čiji je kadar konkurentan na tržištu rada.

Student ombudsman Univerziteta Crne Gore Aleksandar Šipčić kazao je da je hiperprodukcija diploma sve češća pojava, a podatak iz 2011. godine, odnosno da je do danas u Crnu Goru uvezeno preko 20.000 diploma koje su čekale nostrifikaciju i koje su stigle van granica naše države, govori da takvi studenti zauzimaju mjesto našim svršenim visokoškolcima koji su završili studije u svojoj državi i čije su diplome znatno većeg kvaliteta. 

Javnoj raspravi je prisustvovala i predstavnica Zavoda za zapošljavnje Crne Gore Vesna Radulović.

Učesnici okruglog stola su kroz konstruktivni razgovor došli do zaključka da treba poraditi na zaustavljanju loših diploma, te da će današnja javna rasprava zasigurno doprinijeti u formiranju teksta konačnog Zakona o priznavanju inostranih isprava.

Medijske objave:

https://portalanalitika.me/clanak/352550/u-crnu-goru-od-2011-godine-uvezeno-20-000-diploma

https://www.cdm.me/drustvo/u-crnu-goru-od-2011-godine-uvezeno-20-000-diploma/

https://volimpodgoricu.me/2019/11/30/veliki-problem-pranje-diploma-studenti-sa-privatnih-fakuteta-masters-studije-upisuju-na-drzavnom/

 

Broj posjeta : 567