Predstavljamo: Prof. dr Duško Bjelica - dobitnik Plakete Univerziteta Crne Gore za doprinose u naučnoistraživačkom radu
Predstavljamo: Prof. dr Duško Bjelica - dobitnik Plakete Univerziteta Crne Gore za doprinose u naučnoistraživačkom radu

Image

Jedan od tri dobitnika Plakete Univerziteta Crne Gore za doprinose u naučnoistraživačkom i umjetničkom radu u prethodnoj godini bio je i  prof. dr Duško Bjelica.

Profesor Bjelica je doprinio povećanju vidljivosti naučnoistraživačkih aktivnosti na Univerzitetu Crne Gore kroz ostvareni broj citata i publikovane radove u časopisima na SCI/SCIE listama tokom 2019. godine, te rezultate postignute u razvoju naučnoistraživačkog rada u oblasti društveno-humanističkih nauka.

On je dospio na prvo mjesto u svijetu na Google Scholar pretraživaču sa više od 6850 citata njegovih naučnih radova koji se tiču sportskog treninga, što je podatak dostupan na linku  https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=search_authors&mauthors=label:sports_training.

Do sada je, kao autor i koautor, objavio preko 400 radova u međunarodnim časopisima i na konferencijama, kao i 65 knjiga - naučnih i stručnih monografija i udžbenika.

Naučni rad pod naslovom „Porast indeksa tjelesne mase u ruralnim područjima glavni je pokretač globalne epidemije gojaznosti kod odraslih“ objavljen je u jednom od najprestižnijih svjetskih naučnih časopisa „Nature“.

Profesor Bjelica uređuje crnogorski časopis o sportskoj nauci i medicini Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine, zajedno sa prof. dr Stevom Popovićem, u kojem se objavljuju odabrani radovi  konferencije Crnogorske sportske akademije, a koji je indeksiran u svjetskim bazama, među kojima i WOS.

Urednik je i SportMont časopisa koji postoji već 15 godina izlazi u saradnji ove dvije institucije, i objavio je više od 1.400 radova naučnika iz cijelog svijeta. Indeksiran je u oko 40 svjetskih baza, od kojih je najvažnija Scopus.

Profesor Bjelica navodi da je jedan od većih izazova u njegovom radu i konferencija Crnogorske sportske akademije kojom predsjedava, a koja već sada ima 17 izdanje i tradiciju saradnje naučnika iz cijelog svijeta. Internacionalne organizacije su najavile kao međunarodni događaj 2020. godine u oblasti sportskih nauka, i to Internacionalna asocijacija učesnika olimpijske akademije (IOAPA), kao i Evropski koledž sportskih nauka (ECSS).  

"Ovakvi događaji su važni na višestrukom nivou. Oni su potpora, ne samo za uvezivanje sa naučnicima svijeta i razmjenu znanja, te podizanju ugleda Univerziteta Crne Gore i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje,  već i za otvaranje puta novim crnogorskim imenima u svijetu nauke, koja će imati priliku da se ostvare i nastave utabanom putanjom", kazao je profesor Bjelica. 

Istakao bih da posebno posvećeno radimo na testiranju sportista svih uzrasta i u svim sportskim granama i disciplinama. Posjedujemo najveću moguću bazu podataka koja je najznačajniji preduslov za objavljivanje kvalitetnih naučnih radova.

Realizovano je ukupno 155 antropometrijskih mjerenja, ukupno je izmjereno 2434 portista iz 11 različiti sportova. Mjerenje je realizovano sa 65 reprezentacija, 82 kluba i osam individualnih sportista stipendiranih od strae Crnogorskog olimpijskog komiteta. Navedena antropometijska mjerenja je prošlo 106 miških klubova i reprezentacija i 41 ženski klub i reprezenacije. Uvid u rezultate morfološke dijagnostike imali su i 60 klubova i reprezentacija iz Crne Gore. Sa tim se niko ne može pohvaliti. Ovo su činjenjice i rezultati našeg mukotrpnog rada.

Uporedo sa tim, zaposleni na našem fakultetu svakodnevno istražuju po arhivima i prikupljaju podatke i ranijeg perioda. Takođe, do sad smo izmjerili cjelokupnu populaciju Crne Gore u mnogim antropometrijskim, motoričkim i morfološkim testiranjima počev od predškolskog do zaključno sa studentskim životnim dobom. To mora dati očekivane rezultate.

Takođe, profesor Bjelica očekuje da sportske nauke u Crnoj Gori čija je multidisciplinarnost glavno obilježje mogu u 2020 . godini doseći još veći planetarni nivo koji iskreno očekuje. Raduje ga što se na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću razvijaju mladi naučnici čija je uzlazna putanja jasna i prepoznata.

Vjeruje da je to u ovom momentu dovoljan potencijal, garancija i pokriće za njegova optimistička razmišljanja.

Vezane vijesti:

https://www.ucg.ac.me/objava.php?blog_id=1259&objava_id=58145

 

Medijske objave:

https://m.portalanalitika.me/clanak/355395/prof-dr-dusko-bjelica-dobitnik-plakete-univerziteta-crne-gore

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.