Festivali, koncerti, simpozijumi obilježiće jubilej – 40 godina Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore
Festivali, koncerti, simpozijumi obilježiće jubilej – 40 godina Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore

Dekan Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore Bojan Martinović kazao je da će 2020. godina biti u znaku proslavljanja velikog jubileja Muzičke akademije – 40  godina od osnivanja.

„Najveći broj naših programa će se realizovati u okviru ove incijative. Koncertna sezona studenata i profesora, Međunarodni simpozijum muzičkih pedagoga, Festival umjetničke muzike Espressivo, ali i brojni drugi umjetnički programi prethodiće centralnoj proslavi koja je planirana za kraj godine i na kojoj ćemo na najbolji način predstaviti najveće  pedagoške i izvođačke domete naših studenata i profesora u proteklih 40 godina", najavio je dekan Martinović.

On je iskazao posebnu radost što u ovu godinu Muzička akademija ulazi sa obnovljenom opremom u tonskom studiju koji će biti važno mjesto i centar za  nove produkcije.

„Tonski studio Imagebiće mjesto stvaranja nove muzike, interpretacije i snimanja nove i stare muzike, očuvanja i zaštite muzičke baštine ali i jedinica na kojoj  ćemo organizovati stručnu praksu i osposobljavanje za rad u studiju za sve naše studente. U ovoj godini očekuju nas prva CD izdanja koja će biti producirana upravo u našem studiju“, navodi dekan Martinović.

On je dodao i da se Muzička akademija sa posebnom pažnjom posvetila pripremi projektne dokumentacije za nekoliko međunarodnih projekata  kao što su ERASMUS+, Kreativna Evropa i IPA.

„Projekti treba da  doprinesu internacionalizaciji, boljoj međunardonoj vidljivosti, mobilnosti profesora i studenata, obnavljanju postojeće opreme i instrumenata, ali i da kroz umjetničke programe koje organizujemo zajedno sa partnerima iz Evrope naši profesori i studenti dobiju satisfakciju, učešćem na brojnim scenama i festivalaima u regionu“, objašnjava Martinović.

Realizacija nacionalnog projekta „MusiH“, dodaje on, imaće svoju punu inplementaciju upravo u 2020. godini.

„Ovaj projekat obezbjeđuje novo sagledavanje crnogorske muzičke baštine i njeno oživaljavanje kroz apikativne aspekte do sada neprimjenjivane u Crnoj Gori. rojekat ima za cilj intenziviranje  aktivnosti radi podsticanja naučnih i umjetničkih istraživanja na polju Muzičkog nasljeđa Crne Gore, koji će u saradnji etnomuzikologa, teoretičara muzike i stvaralaca u polju muzičke umjetnosti dati doprinos radi njene dalje prezervacije i afirmacije u novim tumačenjima“, objasnio je Martinović.

Kroz projekat, dodaje, planiraju se aktivnosti u sakupljanju i istraživanju građe s područja narodnog i sakralnog umjetničkog stvaralaštva, ta građa će se naučno obraditi i objedinjavati.

 „U 2020. očekujemo još jaču saradnju sa svim kulturnim institucijama u zemlji, kako bi zajedničkim snagama na istom putu i dalje radili na unapređenju crnogorske kulture i obrazovanju svih naših građanki i građana“, zaključuje Martinović.

 

Medijske objave: 

https://portalanalitika.me/clanak/356692/festivali-koncerti-i-simpozijumi-povodom-40-godina-muzicke-akademije

https://volimpodgoricu.me/2020/01/20/festivali-koncerti-simpozijumi-obiljezice-jubilej-40-godina-muzicke-akademije-univerziteta-crne-gore/

http://www.antenam.net/kultura/146424-obiljezavanje-jubileja-40-godina-muzicke-akademije-univerziteta-crne-gore 

https://www.pobjeda.me/clanak/cetrdeset-godina-muzicke-akademije?preview_mode=true 

https://makanje.me/clanak/639

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.