Rektorat, 07.02.2020

Prvoplasirani idejni projekat EcoSwApp bavi se aktuelnom problematikom odlaganja otpadaX

Na nagradnom konkursu Karijernog centra Univerziteta Crne Gore za najbolju startap ideju, prvu nagradu u ravnomjernom iznosu sa još jednim projektom dijeli projekat EcoSwApp koji je predstavila studentkinja Ekonomskog fakulteta Dragana VujisićFond za prvu nagradu, u iznosu od 3000 eura, obezbijedio je Univerzitet Crne Gore.

Idejni projekat EcoSwApp bavi se aktuelnom problematikom odlaganja otpada, kao jednog od vodećih izazova društva u procesu očuvanja životne sredine, što je bio i povod razgovora sa prvoplasiranom studentkinjom.

 

ImageUCG: Da li prvi put učestvujete na startap konkursu?

DRAGANA VUJISIĆ: Do sada sam učestvovala na sličnim konkursima, ali moju ideju nikada nijesam razrađivala do detalja kao što se to dogodilo ovaj put. Imala sam priliku da uđem u dubinu razrade biznis plana i realno sagledam sve prednosti, šanse, slabosti i organičenja jedne ovakve ideje da bih došla do zaključka koliko je sve isplativo ili ostvarljivo.

Kroz rad sa kolegama iz Naučno-tehnološkog parka Crne Gore sam se upoznala sa nekim aktuelnim trendovima iz oblasti preduzetništva, sa bitnim preduslovima koje je potrebno ispuniti prije započinjanja svog startap-a kao i sa nedavno usvojenom Strategijom Pametne Specijalizacije (S3), pa sam dobila neke važne lekcije koje sam pretočila u ovu ideju s namjerom da pokažem kako jedan pojedinac osim ostvarenja svojih ciljeva može doprinijeti i prosperitetu države u kojoj živi.

UCG: Kako ste došli na ideju da bavite problematikom odlaganja otpada, odnosno usmjerite razradu vašeg startapa na ekološku oblast?

DRAGANA VUJISIĆ: Oduvijek me je interesovala oblast ekologije kao jednog od bitnih pitanja našeg užeg i šireg okruženja. Naša zajednica sporo napreduje u edukaciji građana o benefitima selektivnog odlaganja otpada, a ljudski mentalitet u ovoj oblasti je takav da bi većina ljudi svojim primjerom podsticali i druge na ovakve aktivnosti samo ako već imaju neke opipljive benefite od pozitivnog činjenja u ovoj oblasti.

Želja mi je bila osmisliti ideju koja će mobilisati impakt zajednicu kroz pružanje neophodnih beneficija, a istovremeno ih podstaći na pozitivne aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine i recikliranja zauzvrat. Ova ideja je sve to i objedinila, inkorporišući prednosti aplikacije i automata, koja boduje svaku pozitivnu aktivnost koju pojedinac čini. Na ovaj način pojedinac dobija opipljive koristi od svog pozitivnog djelovanja, pa samim tim dobija i motivaciju da se aktivira.

S obzirom da će usaglašavanje sa digitalnim trendovima postati bitan preduslov uspijeha, kao i sam pojam smart city-ja, osmislila sam ideju koja će u svakom slučaju odgovoriti izazovima nove, digitalne ekonomije, uzimajući ono najbolje od nje, a takođe i podupirati i promovisati neke od strateških prioriteta S3 Strategije Pametne Specijalizacije koja je nedavno usvojena u Crnoj Gori.

UCG: Realizacija startapa EcoSwApp predviđa postavljanje mobilnog automata (kontejnera) za skupljanje reciklažnog materijala kao i pristup aplikaciji na kojoj bi svaki korisnik sakupljao poene i dobijao određene povoljnosti. Možete li objasniti o kakvoj vrsti opreme je riječ i kako će funkcionisati?

DRAGANA VUJISIĆ: Kao što sam već pomenula, ideja inkorporiše tehnologiju i inovacije na najbolji mogući način. Reciklažni automat bi u sebi imao poseban softver koji bi sam sortirao, presovao i obračunavao poene onima koji skeniraju QR kod sa telefona na čitaču koji se nalazi na automatu, a takođe bi poslužio i kao reklamna infrastruktura za sve one koji žele da se reklamiraju.

Tu je takođe i aplikacija za prikupljanje poena i obračun popusta, za reklamiranje i međusobnu interakciju zajednice koja se nalazi unutar aplikacije. Iz samog konteksta rečenice se jasno može zaključiti da je ovaj biznis model nastao tako što su mu kao uzor poslužili profitabilni biznis modeli iz raznih djelatnosti. Aplikacija u potpunosti uklanja piramidalnu strukturu koja je postojala na dosadašnjim aplikacijama i krati vremenski period dolaska do krajnjih beneficija. Korisnik će kada poželi da iskoristi poene koje je sakupio, prosto skenirati svoj lični QR kod sa telefona na čitaču QR kodova na nekom prodajnom mjestu i automatski će mu se izračunavati popusti i sl. Na taj je način vrijeme od recikliranja do postizanja benefita skraćeno na minimum.

UCG: U kojoj su mjeri vaše kolege zainteresovane za učešće u ovakvim konkursima i uopšte pokretanje startapa? Šta ih pokreće?

DRAGANA VUJISIĆ: Veliki broj kolega ima sjajne ideje, inovativni su i žele da pokrenu svoj startap, ali ih u tome sprečava strah od neuspjeha. Mislim da je razlog tome što je premalo ovakvih programa koji podstiču mlade ljude da razmišljaju preduzetnički i koji ih za to nagrađuju. U većini slučajeva, ideja postoji, ali, uglavnom se tu sve i završi, bez pokušaja da se napravi prvi korak ka realizaciji.

Ovo takmičenje je vjetar u leđa i veliko ohrabrenje kako meni, tako i mojim kolegama koji su osvojili nagrade. Takođe i onima koji su se dvoumili da se prijave za ovakav vid takmičenja, te će sigurno u budućnosti biti podstaknuti da to urade. Ono što je vrednije od nagrada koje smo dobili je to što ste nam ovim takmičenjem poslali jaku poruku da zaista postoji neko ko želi da čuje ili već sluša naše ideje i spreman je za to da nas nagradi.

 

Povezane vijesti:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1025/objava/62832-nagradena-tri-idejna-projekta-na-konkursu-univerziteta-crne-gore-za-najbolju-startap-ideju

Foto:

https://www.waste360.com/recycling/global-recycling-day-2019-recycling-future

Broj posjeta : 567