Rektorat, 08.02.2020

Prof. dr Orović: Univerzitet Crne Gore je vrlo usredsređen na obezbjeđivanje uslova za uspješan naučnoistraživački radX

 

Koliko je Univerzitet Crne Gore prepoznatljiv i vidljiv u Evropskom istraživačkom prostoru, kao i koje korake Univerzitet preduzima kada je riječ o povećanju međunarodne konkurentnosti, međunarodne prepoznatljivosti i vidljivosti, bio je povod razgovora sa prorektoricom Univerziteta Crne Gore i predsjednicom Naučnog odbora UCG prof. dr Irenom Orović.

UCG: Univerzitet Crne Gore je u prethodnom periodu imao konkretne rezultate kada je riječ o rangiranju na evropskim i svjetskim listama. Možete li nam reći o kojim rezultatima je riječ?

PROF. DR OROVIĆ: Univerzitet Crne Gore je zauzeo značajnu poziciju na ovogodišnjem Webometrics  rangiranju svjetskih univerziteta, zahvaljujući drastičnom povećanju ukupnog broja Google Scholar citata u okviru naloga akademskog osoblja zaposlenog na Univerzitetu. Napomenimo samo činjenicu da je u prethodne dvije godine ovaj broj citata naučnih radova naših nastavnika porastao za više od pet puta, te se danas možemo pohvaliti sa preko 100 000 citata.

Takođe, u okviru Times Higher Education rangiranja, Univerzitet se našao među 1396 najboljih svjetskih univerziteta, među više desetina hiljada univerziteta. Pri tome, među najboljim svjetskim univerzitetima u oblasti tehničko-tehnoloških nauka svrstani smo čak u kategoriju 601-800 prvih univerziteta, dok smo u oblasti fizičkih nauka svrstani u kategoriji  u kategoriji 800+ (do 1054).

UCG: Koje je korake preduzeo Univerzitet Crne Gore da bi se ostvarili ovi rezultati?

PROF. DR OROVIĆ: Značajni napori u prethodnom periodu su uloženi u sistematizaciju naučnoistraživačkih resursa, pogotovo kad se radi o naučnim publikacijama i profilima naučnika. U tom smislu radili smo na povećanju broja i unapređenju Google Scholar profila naših istraživača, uniformnom navođenju afilijacije i korišćenju službenih email adresa, popunjavanju baze naučnih radova na UCG, te obezbjeđivanju linkova ka ovim naučnim radovima u cilju povećanja vidljivosti aktivnosti na Univerzitetu. Ne manje značajni napori su uloženi ka prepoznavanju potrebe da se prilagodimo korišćenju novih mjernih standarda za kvalitet naučnog rada, te značaju postojanja raznih digitalnih akademskih profila naučnika, uključivanja u naučne mreže i slično.        

UCG: Univerzitet Crne Gore je dobio i Logo izvrsnosti ljudskih resursa u istraživanju.

PROF. DR OROVIĆ: ImageDobijanje Logoa izvrsnosti je još jedna potvrda naše posvećenosti da radimo i stvaramo u skladu sa principima koji se njeguju u Evropskom istraživačkom prostoru. Ovom priznanju prethodila je izrada Strategije ljudskih resursa u istraživanju i propratnog Akcionog plana, koji su imali za cilj usklađivanje istraživačkih resursa, posebno principa koji se tiču ljudskih resursa u istraživanju, sa principima koje je propisala Evropska komisija.

Da bismo imali dobre rezultate neophodno je da imamo naučnoistraživačku infrastruktutu i sistem zasnovan na stabilnim i zdravim osnovama, koje se tiču slobode istraživanja, etičkih principa, nediskriminišućeg pristupa istraživačima, zaštite prava intelektualne svojine, i mnogih durih provjerenih i dobrih primjera prakse u istraživanju.

UCG: Koliko akademska zajednica Univerziteta Crne Gore, s obzirom na kapacitet, može da bude konkurentna na svjetskom nivou?

PROF. DR OROVIĆ: Akademska zajednica na Univerzitetu Crne Gore, premda znatno manja po brojnosti u poređenju sa drugim uspješnim i renomiranim visoko-obrazovnim institucijama u regionu i svijetu, uspješno realizuje mnoge naučnoistraživačke aktivnosti i u pojedinim naučnim oblastima daje značajne doprinose razvoju nauke na globalnom nivou.

Dakle sa jedne strane možemo zasigurno reći da Univerzitet njeguje najviše standarde koji se tiču kvaliteta naučnoistraživačkog rada, te da je naša kontinuirana težnja da budemo konkurentni na nivou svjetskih naučnih dostignuća.

Sa druge strane savremenu nauku i naučnoistraživački rad karakteriše i potreba za povećanjem vidljivosti i uticajnosti ostvarenih naučnih rezultata, koji se najčešće vrednuje brojem ostvarenih naučnih citata. Shodno tome, kroz povećanje kvaliteta naučnoistraživačkih radova, publikovanje u časopisima koji su indeksirani u renomiranim naučnim bazama, te kroz povećanje impakta ostvarenih rezultata, raste i akademski rejting naše institucije. 

UCG: Šta će biti fokus Univerziteta Crne Gore u narednom periodu kada je u pitanju podrška naučnoistraživačke djelatnosti?

PROF. DR OROVIĆ: Univerzitet Crne Gore je vrlo usredsređen na obezbjeđivanje uslova za uspješan naučnoistraživački rad, na podizanje motivacije svojih zaposlenih i nagrađivanje izuzetnih rezultata ostvareni na polju nauke, istraživanja i projektne djelatnosti. Stoga cijenimo svaku pomoć nadležnih institucija, ministarstava i privrednog sektora u obezbjeđivanju podrške razvoju naučnoistraživačkih rezultata.

Sa svoje strane, UCG nastavlja da razvija stimulativne mjere za naučnoistraživački rad koje se ogledaju u nagrađivanju kvalitetnih naučnih publikacija, ostvarenih citata, uredništva i recenziranja za renomirane svjetske naučne časopise, kao i podršku projektnim aktivnostima. Tome svjedoči i nedavno inovirani Pravilnik o nagrađivanju zaposlenih za posebne doprinose razvoju naučnoistraživačke i projektne djelatnosti.

Jedan od ključnih prioriteta u narednom periodu biće sklapanje strateških partnerstava sa nekoliko renomiranih svjetskih visoko-obrazovnih i naučnih institucija iz svijeta u cilju efikasnije saradnje i dijeljenja resursa za dalje povećanje naučnoistraživačkog potencijala.      

Medijske objave: 

https://www.antenam.net/drustvo/148199-fokusirani-na-uslove-za-uspjesan-naucnoistrazivacki-rad

https://volimpodgoricu.me/2020/02/08/prof-dr-orovic-univerzitet-crne-gore-je-vrlo-usredsredjen-na-obezbjedjivanje-uslova-za-uspjesan-naucnoistrazivacki-rad/


https://fosmedia.me/mobile/infos/drustvo/usredsredeni-na-uslove-za-uspjesan-naucnoistrazivacki-rad

http://m.portalanalitika.me/clanak/358290/orovic-usredsredeni-na-uslove-za-uspjesan-naucnoistrazivacki-rad

https://www.mina.news/crnagora/usredsredeni-na-uslove-za-uspjesan-naucnoistrazivacki-rad/

 

Dokumenti

Broj posjeta : 728