Rektorat, 11.02.2020

Naučni odbor GEA konferencije o saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnjuNaučni odbor Međunarodne konferencije  GEA International (Geo Eco-Eco Agro) koja će se održati na Univezitetu Crne Gore, krajem maja ove godine, sastao sa predstavnicima Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) i Direktorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. 

Sastanak je organizovan u susret organizaciji konferencije koja će okupiti naučnike iz raznih krajeva svijeta, tražeći od učesnika da predstave neka od svojih istraživanja i dobrih praksi upravljanja prirodnim resursima, poljoprivredi, šumarstvu, ekonomiji i ekologiji, ruralnoj arhitekturi i eko-arhitekturi. Jedna od tema konferencije su i prirodne katastrofe.

Polazeći od toga da je vrlo važno radititi zajedno sa drugim istraživačima, koji dolaze iz drugih kultura, različitih mudrosti i odnosa prema prirodnim resursima, predstavnici sa Univerziteta i Direktorata zatražili su da JICA razmotri mogućnost podrške kroz uključivanje stručnjaka sa Kjoto i Totori univerziteta (Kyoto & Tottori University) u rad nastupajuće Konferencije.

Japansku agenciju za međunarodnu saradnju u svom radu karakteriše težnja za podrškom inicijativa koje se bave sigurnošću ljudi, te povećanju produktivnosti i efikasnosti u pristupima koji tome teže.

Želja sve tri strane učesnika sastanka je da strateški nastupe važnim pitanjima preventivnih akcija u borbi sa prirodnim hazardima, sa širokim i dugoročnim perspektivama, pristupajući zajedno uspostavljanju sistema ranog upozorenja i mjera smanjenja rizika od prirodnih katastrofa, koji bi doprinio jačanju otpornosti na ove incidente u Crnoj Gori. Inovacije i primjena znanja dovode do velikih učinaka, zaključeno je na sastanku. 

Misija i vizija sve tri strane koje su učestvovale na ovom sastanku se podudaraju po ovom pitanju i tokom sastanka traženi su modusi buduće saradnje.

Na sastanku su učestvovali ekspert iz Japana Hiro Okuda, u ime Japanske agencije za međunarodnu saradnju; Ljuban Tmušić i Kristina Palajsa-Backović iz Direktorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i dr Velibor Spalević, sa Studijskog programa geografija Filozofskog fakulteta UCG, a u ime Naučnog odbora Međunarodne GEA konferencije.

 

Izvor informacije: http://www.gea.ucg.ac.me/page.php?id=43 

   

Broj posjeta : 227