Rektorat, 06.02.2020

Univerzitet Crne Gore prihvatio inicijativu predsjednika Vlade



X

Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić odgovorio je na poziv predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića kojim poziva na dijalog o svim pitanjima koja će pomoći da se prevaziđu podjele i pronađe zajednički imenitelj u interesu građana i  evropske perspektive.

Odgovor prenosimo u cjelosti:

"Zahvaljujem Vam se na upućenom pozivu koji Univerzitet Crne Gore sa zadovoljstvom prihvata.

Univerzitet Crne Gore, kao najznačajnija ustanova visokog obrazovanja u našoj državi, i kao jedna od centralnih institucija crnogorske kulture i nauke snažno podržava razvoj demokratske, progresivne, evropske Crne Gore i njen dalji napredak ka punoj integraciji u porodicu najrazvijenih država Evrope i svijeta.

Univerzitet svim svojim naučnim i ljudskim kapaciteta, koji nijesu mali, stoji na raspolaganju Vladi, svom osnivaču, za svaku njenu inicijativu koja je usmjerena ka dobrobiti crnogorskog društva, unapređivanju demokratskih standarda, i jačanju atmosfere dijaloge, tolerancije i poštovanja različitosti.

Otvoren i iskren dijalog, neopterećen predrasudama, ultimatumima i isključivostima, temelj je stabilne, sigurne i snažne Crne Gore. Iako je naša država kroz svoju dugu istoriju prolazila kroz brojne izazove, ipak nas je ta naša, iako često tragična istorija, dovela do najveće vrijednosti za sve nas – naše nezavisne države, kao osnove za svaki dalji napredak pred izazovima sa kojima se susrećemo.

Poštovani predsjedniče, dozvolite mi da, želeći da naglasim uključenost i senzibilitet Univerziteta Crne Gore u aktuelnom trenutku za naše društvo, naglasim da je Univerzitet započeo krajem prošle godine seriju okruglih stolova pod nazivom „Crna Gora 2030“ koji su upravo usmjereni na dijalog, razmjenu mišljenja i davanje ideja od strane ljudi sa Univerziteta i izvan njega, o najvažnijim izazovima i perspektivima pred kojima se nalazimo. Dakle, i na ovaj način, koji je samo jedan mali dio kontinuiranih aktivnosti Rektorata, naših organizacionih jedinica i naših profesora, Univerzitet želi da igra snažnu ulogu u crnogorskom društvu i u naporima da se ono učini boljim i naprednijim. Dakle, sa zadovoljstvom mogu da konstatujem podudarnost u načinu prepoznavanja značaja trenutka, izazova na koje nailazimo, vrijednosti koje dijelimo, u našem djelovanju i našoj Strategiji razvoja, sa tonom, duhom i sadržajem Vašeg pisma.

U tom duhu, još jednom ističemo spremnost i otvorenost za svaki vid uključivanja Univerziteta u aktivnosti na koje pozivate."

 

Image

Broj posjeta : 169