Rektorat, 16.02.2020

Kandidat za dekana Fakulteta dramskih umjetnosti doc. dr Edin JašarovićX

Na raspisani konkurs za izbor dekana Fakulteta dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, za mandatni period 2020. do 2023. godine, prijavio se kandidat doc. dr Edin Jašarović.

Kandidat za dekana izložio je program Fakulteta na sjednici Vijeća koja je održana 12. februara 2020. godine.

Mandat aktuelne dekanke prof. Sanje Grić ističe 1. avgusta ove godine.

Predstoji glasanje na Vijeću Fakulteta, a odluku o imenovanju dekana u konačnom će donijeti Upravni odbor Univerziteta Crne Gore na narednoj sjednici.

Program kandidata dostupan je na linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1255/objava/62549-program-razvoja-fakulteta-dramskih-umjetnosti-za-period-2020-2023-i-biografija-kandidata-za-dekana-doc-dr-edina-jasarovica

 

Medijske objave:

https://www.cdm.me/drustvo/jasarovic-kandidat-za-dekana-fdu/

https://portalanalitika.me/clanak/358955/edin-jasarovic-kandidat-za-dekana-fdu

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/edin-jasarovic-kandidat-za-dekana-fakulteta-dramskih-umjetnosti

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/269242/jasarovic-kandidat-za-dekana-fdu.html

http://www.antenam.net/drustvo/148929-jasarovic-kandidat-za-dekana-fdu

https://fosmedia.me/infos/drustvo/edin-jasarovic-kandidat-za-dekana-fakulteta-dramskih-umjetnosti

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 338