Rektorat, 11.03.2017

Na ENRESSH sastanku o evaluaciji istraživanja u oblasti sportaPredstavnici Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore  dekan doc.dr Stevo Popović i saradnik u nastavi mr Jovan Gardašević učestvovali su u radu drugog sastanka radnih grupa u okviru Evropske mreže za evaluaciju istraživanja u društveno humanističkim naukama (ENRESSH ) COST akcije (CA15137). Sastanak je održan u Bugarskoj, na Univerzitetu Sv. Kliment Odridski u Sofiji.
Oba  predstavnika su se u okviru treće radne grupe (WG3) bavili evaluacijom istraživanja u oblasti društveno-humanističkih nauka, odnosno oblasti sporta i fizičkog vaspitanja. Profesor Popović, kao član Komiteta je zastupao interese Crne Gore na sastanku predstavnika svih zemalja učesnica i učestvovao u donošenju plana i programa rada za naredni grant period kao i u usvajanju budžeta za pomenuti period.