Rektorat, 17.02.2020

Akademski integritet: Šta se dešava kada se utvrde greške?X

Akademski integritet uključuje razvoj vrlina i pozitivnog ponašanja članova akademske zajednice, ali i efikasno i korektno otkrivanje i kažnjavanje neprihvatljivog ponašanja. Povrede Kodeksa o akademskom integritetu se sankcionišu različitim mjerama prema opštem aktu visokoškolske ustanove. U filmu ćete saznati više o tome šta se dešava kada se utvrde greške.

O tome u video prilogu govori prorektor Univerziteta Crne Gore i predsjednik Etičkog odbora dr Boris Vukićević. 

                             

 

Broj posjeta : 289