Rektorat, 20.02.2020

Poziv Ujedinjenih nacija za prijavljivanje kandidata za članstvo u Komitetu za prava osoba s invaliditetomX

Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava objavila je poziv generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za prijavljivanje kandidata za članstvo u Komitetu za prava osoba s invaliditetom (CRPD). Izbori za devet novih članova Komiteta će se održati na 13. sastanku strana ugovornica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, od 10. do 12. juna 2020. godine, u Njujorku.

Komitet Ujedinjenih nacija za prava osoba s invaliditetom se sastoji od 18 nezavisnih eksperata i zadužen je za praćenje implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Eksperti koje kandiduju i biraju države ugovornice treba da budu visokog moralnog ugleda i stručnosti iz oblasti na koje se odnosi Konvencija. Kandidature se podnose uz zvaničnu nominaciju vlada, a izabrani kandidati djeluju u ličnom svojstvu. Prilikom izbora članova Komiteta, vodi se računa o ravnomjernoj geografskoj rasprostranjenosti država ugovornica i predstavljanju raznih oblika civilizacije i glavnih pravnih sistema, kao i o ravnomjernoj zastupljenosti polova i učešću eksperata s invaliditetom.

Članovi Komiteta se biraju sa liste eksperata koje su predložile države ugovornice, a svaka može da predloži jednog kandidata. Mandat članova traje četiri godine i imaju pravo na reizbor.

Rok za dostavljanje prijava Ministarstvu vanjskih poslova je 8. april 2020. godine.

Detaljnije informacije o Komitetu, načinu izbora članova i njihovom mandatu, kao i formular za prijavu kandidata, dostupni su ovdje.

 

Izvor fotografije:UN

Broj posjeta : 175