Rektorat, 24.02.2020

Poziv za prijavu za obuku istraživača u Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja



X

Ministarstvo nauke objavilo je Konkurs za dodjelu nacionalne stipendije u okviru programa izgradnje kapaciteta za SEEIIST projekat.

Jedna od najvećih i najprestižnijih naučnoistraživačkih institucija u svijetu – Evropska organizacija za nuklearna istraživanja (European Organization for Nuclear Research, CERN), otvoriće vrata za jednog stipendistu iz Crne Gore, koji će se obučavati za posebne aspekte SEEIIST projekta.

Konkurs je otvoren za istraživače sa prebivalištem u Crnoj Gori, koji imaju najmanje VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja iz oblasti inženjerstva, računarstva ili fizike.

Stipendija se odobrava na period od 12 mjeseci, sa mogućnošću produženja. Iznos stipendije je 50.000 eura.

Rok za prijavljivanje: 20. mart 2020.

Broj posjeta : 199