Rektorat, 18.03.2020

Uputstvo za realizaciju naredbe Ministarstva zdravlja za preduzimanje privremenih mjera i preporuka za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog korona virusaX

Uputstvo za realizaciju naredbe Ministarstva zdravlja za preduzimanje privremenih mjera i preporuka za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog korona virusa dostupno u prilogu. 

Dokumenti

Broj posjeta : 1007