Rektorat, 27.02.2017

EURASIP nagrada naučnicima UCGEvropska asocijacija za obradu signala -EURASIP je za najbolji rad objavljen u vodećem svjetskom časopisu u ovoj oblasti, “Signal Processing”, proglasila rad profesera Univerziteta Crne Gore Ljubiše Stankovića, Srđana Stankovića i Moenessa Amina sa američkog Villanova Univerziteta. 

 

EURASIP svake godine vrši izbor među radovima, objavljenim u ovom časopisu u izdanju Elsevier-a. Ove godine je to i rad naših naučnika koji tretira oblast signala sa nedostajućim podacima,  pod nazivom Missing samples analysis in signals for applications to L-estimation and compressive sensing” 

Širi izbor čine 32 najviše citirana rada u proteklom godišnjem periodu. Nakon toga Komitet sastavljen od vodećih naučnika glasanjem svodi listu na 6 najboljih radova. U drugom krugu glasanja se od tih radova bira najbolji objavljeni rad u oblasti obrade signala.

Ova izuzetna nagrada Evropske asocijacije za obradu signala "Best Paper Award 2017" će biti svečano uručena na godišnjoj konferenciji, koja će se održati u Grčkoj krajem avgusta 2017, uz učešće velikog broja istaknutih naučnika iz čitavog svijeta.