Rektorat, 04.04.2020

Rektor Univerziteta Crne Gore čestitao studentima Dan studenataX

 

Dragi studenti,

Ovom prilikom želim da vam čestitam Dan studenata, dan kada sa ponosom mogu da istaknem vaše uspjehe, potencijale i kontinuiran rad u cilju izgradnje sebe kao akademskih građana, društveno odgovornih pojedinaca, koji teže osiguranju ekonomskog prosperiteta i demokratskog razvoja crnogorskog društva i države.

Dan studenata obilježava se u znak sjećanja na žrtvu koju je dao studentski pokret koji se, u teškim vremenima za čitavo čovječanstvo, hrabro svrstao na stranu progresivnih snaga odolijevajući prijetnjama i iskušenjima u svijetu koji je napala pošast fašizma. Nažalost, ove godine Dan studenata dočekujemo u okolnostima koje ponovo stavljaju cijelo čovječanstvo pred velika iskušenja. No studenti se danas hrabro i požrtvovano, dostojni svojih kolega od prije osamdeset godina, angažuju kako bi, zahvaljujući vještinama i znanju koje godinama stiču, pomogli zdravstvenim radnicima u borbi protiv pandemije koronavirusa, kako bi pomogli Univerzitetu da održi kontinuitet i kvalitet nastave, a cijelom crnogorskom društvu da, vođeno njihovom mladalačkom energijom, inventivnošću i vjerom u bolje sjutra, prebrodi ova teška vremena. Zbog toga vam dugujemo veliku zahvalnost.

Jedan od najvažnijih ciljeva Univerziteta Crne Gore bio je i ostaće unapređenje rada i života studenata kroz osavremenjivanje studijskih programa, kvalitetnog rada nastavnog osoblja i efikasne administrativne podrške, i obogaćivanje društvenih, kulturnih i sportskih studentskih aktivnosti u saradnji sa Studentskim parlamentom.

I u ovim vanrednim okolnostima Univerzitet neumorno radi kako bi vam se pružila mogućnost da kontinuirano usvajate znanja i napredujete. U izuzetno kratkom roku sav nastavni proces je prilagođen vama, kako bi u sigurnosti svog doma nesmetano nastavili sa akademskim obrazovanjem.  

Uz molbu da u ovim danima pokažete dodatno strpljenje, razumijevanje i društvenu odgovornost, i uz najbolje želje za vaše dobro zdravlje i zdravlje vaših porodica, želim vam srećan Dan studenata.

 

OSTANITE DOMA !

 

Rektor Univerziteta Crne Gore

Prof. dr Danilo Nikolić

 

Medijske objave:

https://volimpodgoricu.me/2020/04/04/rektor-univerziteta-crne-gore-cestitao-studentima-dan-studenata/

https://www.antenam.net/drustvo/154296-rektor-ucg-studentima-pokazite-strpljenje-i-drustvenu-odgovornost

https://www.cdm.me/drustvo/nikolic-cestitao-dan-studenata/

https://fosmedia.me/infos/drustvo/ucg-neumorno-radi-radi-kontinuiteta-znanja-studenata

https://www.portalanalitika.me/clanak/univerzitet-u-vanrednim-okolnostima-radi-normalno

http://rtcg.me/vijesti/drustvo/274807/univerzitet-u-vanrednim-okolnostima-radi-normalno.html

https://www.radiotivat.com/nikolic-univerzitet-u-vanrednim-okolnostima-radi-normalno/2020/04/

https://www.pobjeda.me/clanak/nikolic-u-ovim-danima-pokazite-strpljenje-razumijevanje-i-drudstvenu-odgovornost

https://www.onogost.me/drustvo/univerzitet-u-vanrednim-okolnostima-radi-normalno

https://mina.news/crnagora/ucg-neumorno-radi-radi-kontinuiteta-znanja-studenata/

https://kodex.me/clanak/206227/nikolic-cestitao-dan-studenata-hvala-za-angazman-u-teskim-vremenima

https://www.mladiniksica.me/nikolic-trenutne-okolnosti-nas-stavljaju-pred-velika-iskusenja/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/nikolic-cestitao-dan-studenata/

 

Image

 

Dokumenti

Broj posjeta : 908