Rektorat, 18.09.2017

Saopštenje nakon sjednice Upravnog odbora održane 18. septembra 2017. godineX

SAOPŠTENJE

SA XL SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA CRNE GORE

OD 18.SEPTEMBRA 2017.GODINE

Članovi Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore - predstavnici osnivača, podnijeli su na današnjoj sjednici Upravnog odbora usmenu inicijativu za odlaganje sjednice, radi pribavljanja dopunskog mišljenja o pojedinim tačkama predloženog Dnevnog reda, za koje su to smatrali neophodnim.

Predsjednik Upravnog odbora nije prihvatio takvu inicijativu.

Upravni odbor se izjašnjavao o predlogu rektora za imenovanje  četiri prorektora Univerziteta Crne Gore, pojedinačno za svakog predloženog kandidata.

Za predlog da se prof. dr Predrag Stanišić imenuje  za prorektora Univerziteta Crne Gore izjasnila su se četiri člana, nakon čega su rektor i tri člana Upravnog odbora-prof. dr Vladimir Pešić, doc. dr Tatijana Dlabač i dr Martin Ćalasan napustili sjednicu.

O predlogu za imenovanje ostala tri kandidata- prof. dr Željka Jaćimovića, prof. dr Sašu Milića i prof. dr Natašu Kostić, od 10 prisutnih članova Upravnog odbora, sedam se izjasnilo za, tako da nijedan od predloženih kandidata za prorektora nije dobio potrebnu većinu, koju čini osam  članova Upravnog odbora.

 

 

                                                                                                                PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

                                                                                                                     UNIVERZITETA CRNE GORE

                                                                                                                           Prof. dr Duško Bjelica, s.r.