Rektorat, 22.09.2017

Predavanja počinju 25. septembraPredavanja počinju 25. septembra

Predavanja na osnovnim i specijalističkim studijama na Univerzitetu Crne Gore počeće u ponedjeljak, 25. septembra u skladu sa Akademskim kalendarom.

DImageirektor Centra za studije i kontrolu kvaliteta prof. dr Aleksandar Vujović je podsjetio da ovim činom započinje nova etapa studiranja na Univerzitetu Crne Gore po novom reformisanom modelu studiranja i akreditovanim nastavnim planovima. Kako to Zakon o visokom obrazovanju propisuje, studenti koji su započeli studije po prethodnom modelu tako će i nastaviti školovanje.

Shodno evropskim standardima nastava će biti realizovana u profilisanoj, modularnoj strukturi koja je zamijenila takozvana usmjerenja u problematičnom modelu studiranja koji je do sada bio barijera za studentsku mobilnost i međunarodnu saradnju. Značajna novina je, navodi profesor, uvođenje obavezne praktične nastave u nastavnim bazama Univerziteta Crne Gore po jasno definisam planovima i ugovorima sa institucijama, kompanijama i studentima.

„Ovakav koncept reformisanih studija stvara preduslove, odnosno garantuje bolju profilaciju znanja, vještina i kompetencija naših studenata i brže uključivanje na tržište rada. Standard kvaliteta i kontinuitata nastavei  jasnih ishoda učenja, definisanih u nastavnim planovima, imperativ je novog modela studiranja. U tom cilju postignuto je značajno smanjenje na planu angažovanja profesora izvan kadrovskog potencijala Univerziteta“, kazao je Vujović.

On je posebno istakao napredak na planu upravljanja finansijama, ažuriranja i analize podataka putem nove integrisane web platforme, koji rezultiraju boljom organizacijom studija i svrsishodnim ulaganjem u nastavu i istraživačka sredstva, u infrastrukturu i opremu koja je na raspolaganju studentima UCG.

„Studenti, kao ključni subjekti u razvoju kvaliteta imaće mogućnost da kroz inovirane modele analize rezultata studiranja i novog načina anketiranja, ukažu na najznačajnija područja poboljšanja kvaliteta nastave, kako bismo na taj način u sadejstvu doprinijeli  uspješnoj realizaciji reformi i podizanju referenci Univerziteta Crne Gore“, kazao je Vujović.

Nastava će biti organizovana na 54 akademska i 14 primijenjenih studijskih programa osnovnih studija, a u završnoj su fazi pripreme za početak nastave na magistarskim i doktorskim studijama Univerziteta Crne Gore.

Profesor Vujović  je svim studentima poželio uspješan početak studijske 2017/18 godine.